İlkelerimiz

İlkelerimiz

Mustafa Kemal Atatürk’ün, aklın ve bilimin ışığında ürettiği düşüncelerini, olağanüstü ve mükemmel düşleriyle geliştirerek hayata geçirdiği projelerin en büyüğü olan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak, yaşatmak, ilke ve devrimlerine sahip çıkmak, çalışma dönemimizin vazgeçilmez sorumluluğu olacaktır.

Sosyal sorumluluk kavramımız ve tüm çalışmalarımızın ana felsefesi ise “Hizmet Ediyoruz” anlayışıdır.

 • Dünyada değişimi izleyerek, Lions’un temel kurallarına, tüzük ve yönetmeliklerine uymak,
 • Yönetim Çevremizde ve Ulusal düzeyde kurumsallaşmayı sürdürmek,
 • Lions’un Türkiye’de marka konumlandırmasını geliştirmek,
 • Lions algısının bilinirlik açısından pazarlamasını yapmak ve toplumla bütünleşmesini sağlamak,
 • Uluslararası Lions’un ve ülkemizin önemli günlerinde yer almak,
 • Toplumsal olay ve gelişmelere duyarlı, geleceğe yön veren bir düşünce örgütü olmak,
 • Karşılıksız gönüllü Hizmetler sunarak insani değerleri yüceltmek,
 • Sürekliliği özen gösteren, paylaşımcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışı ile takım ruhunu yaratarak, üyelerimizin ekip çalışması yapmalarını sağlamak,
 • Misyon ve vizyonumuzu her platformda ifade ederek, Lions gönüllülerinin, Lions çatısı altında hizmet etmelerine olanak yaratmak, Lions’a yeni Hizmet Liderleri kazandırmak,
 • Toplumsal eğitim konusunda gerçekçi stratejilerle halka ve bireye ulaşmak, diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak,
 • Önce çocuk ilkesiyle eğitime katkı sağlamak,

 

başlıca amaç ve hedeflerimiz olacaktır.

Misyonumuz

Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, laik ve katılımcı demokrasinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, karşılıksız gönüllü hizmetler sunarak insani değerleri yüceltmek, ulusal ve uluslararası sevgi ve anlayış ruhu yaratarak ülkemizin çağdaş dünya içindeki yerini almasını sağlamak.

Vizyonumuz

Ülke genelinde yaygın, üyeliğine özenilen, üyesi olmaktan gurur ve mutluluk duyulan, nitelikli yapısı, dinamik ve katılımcı örgütü ile toplumda ağırlığı olan, gönüllülük ilkesi ile bir araya gelen kişilerden oluşan, uluslararası karşılıksız bir hizmet kuruluşu olmak.