lions-118-y-gelecegimiz-leo-calisma-donemi-kitabi

Geleceğimiz Leolarımız

Dönem hedefimizin temelini oluşturan dikine kurgu bugüne kadar Lions olarak başarı ile sürdürdüğümüz enine kurgunun en önemli tamamlayıcısı olacaktır. Geçmişten geleceğe çizdiğimiz projeksiyonun yanında artık 118-Y Yönetim Çevresi olarak gelecekten bugüne de bir hizmetsel yolculuk yapılması kaçınılmazdır.

Geleceğin vizyonunu tanımlayabilmek ise ancak ve ancak gençlerin aktif katılımı ve LEOLAR gerçekçi yaklaşımları ile mümkündür. Lions çatısını Leolarla birlikte geliştirmek ve fütürist bakış açılarını Leo’larla birlikte sürekli değerlendiriyor olmak, dönemimizin öncelikleri arasında yer almaktadır.

İçinde bulunduğumuz çağda, gençliği bir tehdit olarak algılayan toplumların durumu ortadadır. Dinamik bir yapı için, olmazsa olmazlarımızın arasında gençlerimizle enerjik bir ortak yapı oluşturmak ve genç lerin katkısını üst düzeye taşımak en önemli hedeflerimiz arasındadır. Leo Yönetim Çevresi Başkanı’mız Begüm Tarkan’ın liderliğinde, Leo kulüplerimizin çalışmaları desteklenecek, gönüllüler kazandırılması konusunda da üst düzey özen ve çaba gösterilecektir.