Törel İlkeler

Törel İlkeler

Lions Törel İlkeleri tüm Lion’ların örnek alması gereken kişisel davranış şeklini gösterir. Törel ilkeler;

  • Mesleğimin değerine olan inancımı, hizmetimi, nitelikleriyle üne kavuşturmaya çalışarak, kanıtlamak,
  • Çaba ve çalışmalarımla başarıya ulaşmayı istemek, hakkım olan karşılığı aramak fakat öz saygımı yitirebileceğim haksız yarar sağlayan ya da kuşku uyandıran işlerden elde edebileceğim başarıyı kabul etmemek,
  • Kendi işimi ilerletmek için, başkalarınınkini bozmak gerekmediğini unutmamak, hizmet verdiğim kişilere ve topluma karşı vefalı, kendime karşı dürüst davranmak,
  • Çevremdekilere karşı davranışlarım ya da bulunduğum durumdaki haklarım veya ahlaki tutumum kuşku uyandırırsa, kusuru kendimde aramak ve kuşkuları gidermek,
  • Arkadaşlığı bir araç değil, bir amaç olarak kabul etmek, gerçek dostluğun karşılıklı yarar gözetmediğine, kimseden bir şey beklemediğine, fakat hizmetin sunulan ruhu içinde kabul edilmesi gerektiğine inanmak,
  • Bir vatandaş ve kentli olarak, ulusuma, devletime ve topluma karşı olan yükümlülüklerimi unutmamak; sadakatimi söz, tutum ve davranışlarımla göstermek; zamanımı, çabamı ve olanaklarımı onlar için özgürce kullanmak,
  • Acılıyı avundurma, zayıfı destekleme, muhtaçlara yardım etme yoluyla insanlara hizmet vermek,
  • Eleştirilerimde dikkatli, övgüde cömert davranmak; yıkmak için değil, yapmak için çalışmak…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>