GENEL KURULA ÇAĞRI

GENEL KURULA ÇAĞRI

GENEL KURULA ÇAĞRI

ULUSLARARASI LIONS DERNEKLERİ 118-Y İSTANBUL ANADOLU YAKASI YÖNETİM ÇEVRESİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN,

Uluslararası Lions Dernekleri İstanbul Anadolu Yakası 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 17:00 de Feneryolu Mahallesi Yazıcıbaşı Sokak Kilercibaşı Köşkü No:1 adresinde toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 8 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 09:00 ’da Kozzy Kozyatağı Belediye Meclis Binası, Kozyatağı mah. Bayar Cad, Buket Sk. No:16, 34742 Kadıköy/İstanbul adresinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.

Uluslararası Lions Dernekleri İstanbul Anadolu Yakası
118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu Yönetim Kurulu

Not:
1- Oy kullanacak delegelerin yanında kimlik bulundurması gerekmektedir.
2- Yönetim Çevresi Federasyon Tüzüğünün Madde 10.-(1 –a) bendine göre:
  -Yönetim Kurulu, 9. madde gereğince Genel Kurula katılma hakkına sahip üye Lions Derneklerinin delegelerini saptar ve bağlı Lions Derneklerinin tüm ödenti borçlarının en geç genel kurulun toplantı gününde, toplantının açılışına kadar ödenmesi için uyarıda bulunur. Ödenti borcu bulunan Lions Dernekleri genel kurulda temsil edilemezler, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.- 

09:00 – 10:00  Asıl Delege Kayıt
10:00 – 10:30  Yedek Delege Kayıt
10:30               Açılış


GÜNDEM

 1. Açılış,
 2. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması, Lions ve Leo Genel Kuralının tekrarı,
 3. Federasyon Başkanının açılış konuşması,
 4. Toplantıyı yönetmek üzere Divan Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Sekreterin seçilmesi, Divan’a Toplantı Tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
 5. Gündemin okunması, ilave gündem maddesi olup olmadığının sorulması ve gündemin bağlanması,
 6. 2021–2022 Çalışma Dönemi faaliyet raporu,  bilanço ve gelir – gider çizelgesinin okunması ve müzakeresi,
 7. 2021 –2022 Çalışma Dönemine ait denetçiler raporunun okunması,
 8. 2021 –2022 Çalışma Dönemi Yönetim Kurulunun aklanması,
 9. Federasyon Geçen Dönem Başkanının teşekkür konuşması,
 10.  2023 – 2024  Dönemi Çalışma Programının okunması,
 11.  2023 – 2024  Çalışma Dönemi tahmini bütçesi  ve bütçe yönetmeliğinin okunması,
 12.  Program ve  bütçe hakkında görüş ve öneriler,
 13.  Programın oylanması,
 14.  Bütçenin ve bütçe yönetmeliğinin oylanması,,
 15.  Federasyon  Başkan 1. Yardımcısı adayı Sn. Gamze Aslantürk’ün konuşması,
 16.  Federasyon  Başkan 2. Yardımcısı Adayları Sn. Güngör Gültekin, Sn. Sema Doğan, Sn. A. Görkem Ercan ve Sn. Gülsüm Gür’ün konuşmaları,
 17. Oylama hakkında bilgi verilmesi,
 18. 1 Temmuz 2023‘te göreve başlayacak Federasyon Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin kapalı oyla seçimi,
 19. OyIama sonuçlarının Divan Başkanı tarafından ilan edilmesi,
 20. 1 Temmuz 2023’te göreve başlayacak Federasyon Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin seçimi,
 21. Adayların ve seçilenlerin teşekkür konuşmaları,
 22. Federasyon Başkanı Doğan Yeşin’in konuşması,
 23. Dilek ve öneriler,
 24. Kapanış.