Genel Yönetmen Mesajı

Genel Yönetmen Mesajı

Değerli Lionlar ve Leolar,

Hepinizi en içten sevgilerimle selamlıyor, ne yazık ki halen içinde bulunduğumuz pandemi dönemini sevdiklerinizle güvende ve sağlıklı geçirmenizi umuyorum.

118 Y Yönetim Çevresi olarak İstanbul Anadolu Yakası’ndaki kulüplerimizin hizmet birliğini hep birlikte yirmi sekizinci yıl dönümüne doğru taşımak üzereyiz.

Hizmetlerimizi güçlendirmek için kulüplerimizle yüz dört yıllık deneyimini paylaşan uluslararası bir birliğimiz var.

Belki üye adayı olarak katıldığımız tanıtım günlerinde, belki de yüreğimizin o ilk heyecanla attığı yeni üye eğitimlerimizde, Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin köklü geçmişi ve dünya çapındaki başarıları hepimizde hayranlık uyandırmıştır.

1917’deki bir grup gönüllü, bugün bir milyon dört yüz bin üyeye nasıl ulaştı? Chicago’daki küçük bir gönüllülük girişimi, bugün iki yüz ülkeye nasıl yayıldı?


Kurumun özünden kopmadan, zamana adapte olarak.


Çok uzaklara değil, uluslararası birliğimizin yalnızca son beş yılına baktığımızda;

  • 2016’da iletişimde yenilik merkezi olduk. ‘Pazarlama iletişimi’ (MARCOM) kavramı ana çalışma alanlarımızdan biri haline geldi.
  • 2017’de teknolojide yenilik merkezi olduk. MyLion (Aslanım) uygulaması dünyanın dört bir yanındaki kırk sekiz bin kulübün verisini ceplerimize taşıdı.
  • 2018’de lider yetiştirmede yenilik merkezi olduk. Lions Belgeli Okutman Programı (LCIP) ile eğitim çalışmalarımıza yönelik bakış açımız değişti.
  • 2019’da üyelik geliştirmede yenilik merkezi olduk. Kuzey Amerika Üyelik Girişimi (NAMI) ile Amerika ve Kanada’daki yönetim çevrelerinde yeni kulüpler kurma, yeni üyeler kazanma ve kulüplerimizdeki üyeleri yeniden motive etme alanlarındaki hedeflerimiz yükseldi.

118 Y Yönetim Çevresi olarak bizler de zamana adapte olabildik mi?

Doksanlardan bugüne, kulüp uygulamalarımızda neler değişti?

Yine çok uzaklara gitmeden son yıllarımıza bakalım:

  • Kulüp dalı, uzmanlık kulübü, Leo-Lion üyeliği gibi yeni yapılara ve yeni kavramlara kucak açtık.
  • Belgelerimizi elden teslim etmek yerine yönetim çevremizin internet sitesine yüklemeye başladık.
  • Kulüp ve kabine toplantılarımızı Zoom uygulaması üzerinden, çalışmalarımızı WhatsApp ve Facebook Messenger üzerinden yürütmeyi öğrendik.
  • Medyada ses getiren marka hizmetlerimizin ve hibe başvurularımızın sayısını kat be kat artırdık.

Tüm bu gelişmeleri ve çok daha fazlasını her yaştan ve her geçmişten üyemizle birlikte başardık. Ne mutlu bizlere ki, 118 Y Yönetim Çevresi kulüpleri olarak hem geleneklerimizi yaşatacak hem de yeniliklerimizi taşıyacak çok güçlü bir üye profilimiz var.

Bu başarıya ulaşmamızı sağlayan her bir üyemize, başkanlarımıza ve genel yönetmenlerimize bir kez daha çok teşekkür ediyorum.

Lions’un uluslararası uygulamalarını yerelde yaşatmayı artırmamız nedeniyle, Avrupa’daki on altı yönetim çevresinden biri ve Türkiye’deki tek yönetim çevresi olarak Küresel Üyelik Yaklaşımı (GMA) için pilot yönetim çevresi seçildik.

Lions’un ikinci yüzyılını, çalışmalarımıza daha da çok yansıtmamızın tam dönemi. Atatürk’ün devrim ve ilkelerini gururla yaşatan, Türkiye’nin aydınlık yüzleri olarak yeniliklere öncü olmak bizim ruhumuzda var.

Avrupa’nın ve Türkiye’nin örnek yönetim çevresi, Lions’un cazibe merkezi kulüpleri ve birliğimizin küresel elçiliğini üstlenen üyeleri olmaya var mısınız?

Gelin hep birlikte gücümüzü tüm dünyaya gösterelim.

Özümüzü koruyarak, yenilikleri kucaklayarak ve uzun vadeli düşünerek eylemimizin, sesimizin ve yönümüzün etkisini artıralım.

Kulüplerimize, üyelerimize, gücümüze inanıyorum.

Birlikte başarmaya hazır mısınız?

İnci Otman