Gizlilik İlkeleri

Gizlilik İlkeleri

Gizlilik ilkelerimiz www.118y.org ve bu alan adına bağlı tüm diğer alt alan adlarında ve alt bölümleri ile diğer tüm içeriğinde uygulanmaktadır.

www.118y.org üye kullanıcı ve ziyaretçilerinin mezkur siteye bağlandıkları esnada kullandıkları bilgisayarları yalnız Lions 118-Y tarafından okunabilir. Bu şekilde elde edilen her türlü bilgi sadece Lions 118-Y tarafından kullanılacak olup hiçbir surette kullanıcı, ziyaretçi veya üyelerin aleyhine yahut zararına yol açacak şekilde kullanıma konu edilmeyecektir. Yine bu yolla elde edilmesi halinde veri veya bilgiler üçüncü kişilere hiçbir surette aktarılmaz, satılmaz, kullandırılmaz. Ancak bu bilgiler istatistiki veri derlemesinde ferdileştirilmeden işlenebilir. Kullanıcı, üye veya ziyaretçilerin web tabanlı başkaca bir aktivitesinin izlenmesi veya depolanması yahut kullanılması söz konusu değildir. www.118y.org, üye, kullanıcı veya ziyaretçilerinin kişisel şifrelerinin, e-posta adreslerinin, kredi kart numaralarının ve diğer benzer bilgilerinin Lions 118-Y tarafından hiçbir şekilde başka yerde yayınlanmayacağını, dağıtılmayacağını veya duyurulmayacağını beyan ve taahhüt eder.

www.118y.org yasal çerçevede bir takip veya talep olmadığı sürece üye, kullanıcı veya ziyaretçilerinin Lions 118-Y sitesini kullanmalarından ötürü siteye giriş yaptıkları hiçbir nevi bilgiyi diğer kişi ve kurumlarla paylaşmayacaktır. Lions 118-Y’nin üye, kullanıcı veya ziyaretçilerine sunduğu hizmetin tedariki sırasında sağladığı kişisel veri güvenliği ve gizliliği kendi sitesi ile sınırlıdır.

Kullanıcı, ziyaretçi veya üyeler kendilerine Lions 118-Y tarafından bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı olarak gönderilen elektronik postaların kendi muvafakatlerinde olduğunu beyan ederler. Ancak bu çerçevedeki iletişim bilgileri Lions 118-Y tarafından diğer kişi veya kurumlarla paylaşılamaz. Lions 118-Y üzerinden yapılan reklamların içerik ve etkilerinden Lions 118-Y sorumlu değildir. Lions 118-Y güvenlik ilkelerini değiştirme ve güncelleme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler bu bilgilerin kendilerince tebellüğ edildiğini; bu ilkeleri ve bunlardaki değişiklik ile güncellemeleri bilip kabul ettiklerini beyan eder. Bu güvenlik ilkeleri yalnızca kullanıcı, üye ve ziyaretçilerin Lions 118-Y tarafından sunulan hizmetlerden istifade ettikleri sırada güvenliklerinin temini gayesini taşımaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>