Kullanıcı Bilgilendirme Notu

Kullanıcı Bilgilendirme Notu

www.118y.org ve bu siteden sunulan her nevi hizmet Lions 118-Y Yönetim Çevresi’ne aittir. Kullanıcı, üye ve ziyaretçiler www.118y.org tarafından sunulan ve telif hakları Lions 118-Y’e ait olan hizmet, bilgi ve diğer servislerden herhangi bir surette istifade ettiklerinde aşağıdaki kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş; burada yer alan yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiş ve bunlara uymayı taahhüt etmiş sayılacaklardır. Bu sözleşmeye konu hükümleri veya kullanım usullerini kabul etmeme iradesini haiz olan kullanıcıların siteden ayrılması ve sitede sunulan hizmetlerden istifade etmemesi ve bu yönde bir girişim yahut talepte bulunmaması gerekmektedir. Aksi durum kullanıcının bu maddeye konu kabul iradesini Lions 118-Y’e iletmiş olduğu şeklinde kabul ve tatbik olunur.

1. Genel

www.118y.org tarafından kullanıcı, üye ve ziyaretçilere sunulan her nevi bilgi, içerik, materyal, doküman, bilgi, grafik, tasarım, ürün, site içi hesaplar, e-mail hizmetleri, yazılım, güncelleme ve diğer benzer servisler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Marka Hukuku, Patent Hukuku ve diğer ilgili yasalar ile korunmakta olup bu maddede sayılan maddi ve gayrı maddi her nevi unsurların, varlıkların ve/veya sujelerin tamamı bizatihi ve münhasıran Lions 118-Y’nin mülkiyetindedir. Lions 118-Y bu varlıkların üzerinde her nevi tasarruf hakkını haizdir. Lions 118-Y’nin web sitesi hizmetleri kapsamında sunduğu tüm hizmetleri kısmen veya tamamen geçici veya kalıcı bir şekilde durdurma, değiştirme veya sürdürmeme hakkı bulunmaktadır. Böyle bir durumda kullanıcı ve/veya üyelerin Lions 118-Y’e karşı herhangi bir talep ve/veya her ne ad altında olursa bir tazminat talep hakkı bulunmayacaktır. Kullanıcı, üye, tüketici veya site ziyaretçileri burada sayılanların tamamının Lions 118-Y’nin tek başına mülkiyetinde olduğunu bilir ve kabul ederler. Lions 118-Y tarafından sunulan web sitesi ve/veya bunlarla doğrudan veya dolaylı bağlantılı diğer her nevi servis hizmetlerini kullanan, bunlardan istifade eden veya bunlara erişmeye çalışanlar kişisel her nevi girişim ve sorumluluklarının işbu bildirim ile farkında sayılacaklardır. Kullanıcı, üye, tüketici ve/veya site ziyaretçileri bu sözleşmenin yanı sıra Lions 118-Y Gizlilik İlkelerini de kabul ettiklerini beyan ederler. Böylece mezkur kişiler Lions 118-Y hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendilerinin sorumlu olacağını taahhüt eder; anılan sebeplerle hiçbir surette Lions 118-Y’e rücu etme haklarının bulunmayacağını kabul ederler.

Lions 118-Y tarafından sunulan hizmetlerin işbu kullanım şartlarına aykırı kullanılması halinde Lions 118-Y kullanıcı, üye veya ziyaretçilerin bu hizmetlere erişimini web sitesi üzerinden geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını haizdir. Lions 118-Y’nin bu şekilde bir tasarrufta bulunması halinde kullanıcı ve/veya üyelerin herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Lions 118-Y üzerinden sunulan her nevi hizmet sırasında kullanıcının zilyetliğine giren lisanslar dahil her nevi materyalin kullanıcı tarafından imha edilmesi yükümlülüğü kullanıcıya aittir. Kullanıcı ve üyeler Lions 118-Y hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla kendilerine verilen şifreleri, kullanıcı isimlerini veya herhangi bir başka hakkı diğer kişilere devredemez; kullandıramaz, bunları ivazlı veya ivazsız ticarete konu edemez; aksi yöndeki eylem ve/veya işlemlerinin sonuçları ile ilgili olarak Lions 118-Y aleyhine veya Lions 118-Y’e karşı herhangi bir talepte bulunamaz.

Kullanıcı, Lions 118-Y portalına erişim sağlamak ve  Lions 118-Yhizmetlerinden yararlanılması amacıyla oluşturduğu her nevi kullanıcı hesaplarının ve bu hesapların içerdiği nick name, profil resmi, ad-soyad, yaş, bölge, kayıt bilgileri, cinsiyet, arkadaş listesi, unvan vb. bilgi ve içeriklerin Lions 118-Y gizlilik ilkelerine uygun şekilde olmak üzere arama motorlarında ve site içeriği vasfında olmak üzere 3. kişiler tarafından yapılan aramalarda görüntülenebilir ve erişilebilir nitelikte olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Lions 118-Y içeriklerine, hizmet, ürün ve/veya web sitesine erişim sağlanması veya bunlardan birinden veya tamamından yararlanılması gayesi gütmesine özellikle bakılmaksızın, site kullanıcılarının sahip olduğu her nevi kullanıcı hesapları, kullanıcının ilgili içeriğe aralıksız iki sene boyunca sahip olduğu hesap üzerinden erişim sağlamadığının tespiti halinde; Lions 118-Y tarafından kısmen veya tamamen askıya alınabilir, hesabın tamamına veya bir kısmına erişim sınırlandırılabilir, arkadaş listeleri vb. silinebilir. Kullanıcı, Lions 118-Y’in burada tanzim edilen her nevi hakkını tek taraflı ve bildirimsiz şekilde kulllanmaya ehil olduğunu bilir ve kabul eder.

2. Şartlar

Lions 118-Y tarafından sunulan hizmetlerden istifade edilmesi amacıyla kullanıcı ve üyelerin gerekli bağlantı alt yapı ve diğer donanıma sahip olması gerekir. Söz konusu gerekliliğin temini kullanıcı/üyenin yükümlülüğündedir. Bu husustaLions 118-Y’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Internet bağlantısı ile ilgili olarak servis sağlayıcılardan, altyapıdan veya kullanıcıdan kaynaklanan her nevi aksaklık sadece kullanıcı yahut üyenin sorumluluğundadır. Lions 118-Y tarafından sunulan hizmetlerden yararlanılması halinde, hizmetten yararlanma zamanı ve sıklığı Lions 118-Y tarafından mevcut kullanıcı sayısı, süresi ve diğer verilere göre tayin edilecektir.

Üye ve/veya kullanıcıların hesaplarının güvenliğini sağlama mükellefiyetlerinden ilk derecede ve doğrudan sorumlu oldukları; aksi şekilde ortaya çıkan hesap güvenliği problemlerinde Lions 118-Y’e karşı herhangi bir talep hakkı bulunmayacağı tarafların ortak kabulü ve iradesidir. Web sitesi ve bunlarla bağlantılı hizmetlerin sunulması sırasında ortaya çıkabilecek teknik sebeplerin etkisi ile hesaplarının ve/veya bu hesaplardaki herhangi bir unsurun geçici veya kalıcı şekilde kaybolması yahut kullanılmaz duruma gelmesi halinde söz konusu durum ve sonuçtan Lions 118-Y sorumlu tutulamaz.

Lions 118-Y tarafından sunulan hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer üyeleri tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar yasak ve işbu sözleşme kurallarına aykırıdır. Bu nevi kullanım durumlarında kullanıcı Lions 118-Y tarafından geçici veya kalıcı bir süre ile hizmetlere erişimden mahrum bırakılabilir ve varsa bu neviden kullanıcının yarattığı ilgili içerikleri Lions 118-Y tarafından talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. Lions 118-Y söz konusu yasalara aykırı içeriklerin ilgili hesaplardan veya site içeriklerinden çıkarılması için ancak teknik imkanlarının elverdiği ölçüde sorumlu olup bu yöndeki uygulamalarından dolayı ilgili hesap sahibine karşı sorumsuzdur. Aynı sebeplerle kullanıcı bilgileri savcılık makamlarına ve emniyet birimlerinde usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir. Lions 118-Y ile kullanıcıları arasında Lions 118-Y tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı ile ilgili olarak husule gelen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra Daireleri yetkilidir.

Lions 118-Y sitesi ve bu site tarafından sunulan hizmet ve ürünlerle bağlantılı olarak Uluslararası Lions Dernekleri 118-Y Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu ve Lions 118-Y’nin iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından üyeye/kullanıcıya, yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yapılması kullanıcı/üyenin bilgisi ve kabulü dahilinde yapılmış sayılır. Lions 118-Y sitesi ve kullanıcıları bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali yahut hukuka aykırı depolanması, saldırgan reklam, haksız rekabet veya pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını Lions 118-Y sitesi ürün ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olurlar.

1 Comment

  1. Reply

    Merhaba
    Mail alamamaktayım hkaya@century21zincir.com
    Saygılarımla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>