lions-118-y-gelecegimiz-leo-calisma-donemi-kitabi

Leo Olmak

Leo Lions’un gençlik programıdır. İlk Leo kulübü, 5 Aralık 1957 yılında ABD’nin Pennsylvania eyaletinde Glenside Lions Kulübünün bir aktivitesi olarak, Abington High School‘da gençlik kolu olarak kurulmuştur. Bugünkü anlamda ilk Leo Kulübü 1963 yılında yine Pennsylvania ‘da kurulan Tamaqua Leo Kulübüdür. Tüm dünyada 400,000 Leo yer almaktadır.

Leo olmak demek, kişisel cömertliği ve sorumluluğu geliştirmek ve topluma gönüllü hizmet etmek demektir.

Bu amaç Leo kulüplerini üç ana ilkede birleştirir:

Liderlik (Leadership) Leo bir sivil toplum örgütü olarak toplumun sosyal hayatının gelişmesi yoluyla kalkınmasına hizmet eder. Leo’nun ilk amacı topluma, kendi kararlarını verebilen, çevresini bölmek yerine birleştirebilen liderler kazandırabilmektir. Böylece kendi akranları ile beraber takım çalışmasına uyumlu birer takım arkadaşı olma olanağı sağlar. İyi bir lider enerjik, kendine güvenen, zeki, kararlı ve kendini iyi anlatabilen insandır. Bir Leo tüm bu vasıfları kendinde toplamıştır ve bu özellik kulüp üyelerinin uyumlu birer takım arkadaşı olarak çalışmalarını sağlar.
Deneyim (Experience) Lions gençliğe hizmet eder. Lions kulüplerinin ürettiği toplumsal projeler arasında gençlere yönelik olarak uygulanan Leo Kulüp Programı dünya gençliğine, gönüllülük yoluyla kişisel gelişim olanağı tanır. Bu olanak sayesinde Leo kulüpleri kendilerinden daha az şanslı insanların hayatlarında farklılıklar yaratmak için çalışmalarını sürdürürler. Böyle bir Leo organizasyonunda yer alan her genç liderlik, takım çalışması, yönetme kapasitesi, iletişim konularında deneyim kazanır ve bu deneyimlerini yaşadığı toplumun gelişmesi için kullanır.
Olanak yaratmak (Opportunity) Leolar içinde bulundukları organizasyonun sağladığı olanaklar aracılığıyla, ihtiyacı olan insanlara fırsatlar yaratmanın yanında kendi vasıflarını da geliştirirler.
Bunlar, aynı zamanda Leo sözcüğünün harflerini oluşturan değerlerin baş harfleridir. İşte bu üç ilke Leo’ların sloganını oluşturur ve Leo’lar her toplantıda bu sloganı büyük bir inançla tekrarlarlar Leo, Lions’un gençlik programıdır. 30 yaşına kadar olan gençlerin katıldığı bu program bir Lions Kulübünün sponsorluğunda yürütülebilmektedir.
Yukarıda sözü edilenler, gençlerimizin Leo’ya katılımları ile elde edebilecekleri kazançlardan sadece birkaçıdır. Gençler için bulunmaz fırsatlar içeren Leo kulüplerinde üyeler; liderliklerini geliştirmek, yöneticilik ve insan ilişkilerinde deneyim kazanmak, yeni dostlar ve arkadaşlar edinmek, maddi duygular dışında muhtaç insanlara sevgi, ilgi ve hizmet götürmek gibi manevi değerler kazanmak şansını yakalarlar.

Ülkemizde Leo Kulüpler Programının uygulamasına 1970 yılından başlamak üzere deneme çalışmaları ile girişilmiş ancak yardımcı kol aşamasından ileri gidilememiştir. Hazırlık çalışmalarının ilk olumlu sonucu 1976 yılında görülmüş ve Alsancak Lions Kulübü, yardımcı kol biçiminde Alsancak Leo Kulübünü kurmuştur. 1977-1978 Çalışma Döneminden sonra bağımsız tüzel kişiliği bulunan Leo Kulüplerinin kurulmasına geçilmiştir.

Türkiye’de ilk Leo Kulübü olan “Alsancak Leo Kulübü” İzmir Alsancak Lions Kulübü’nün sponsorluğunda 1976 yılında kurulmuş, daha sonra İstanbul’da “Cağaloğlu Leo Kulübü” ve Ankara’da “Ankara Leo Kulübü” ile ülkemizde Leo hareketi yaygınlaşmaya başlamıştır.

İlk Leo Yönetim Çevresi 1990 /1991 Çalışma döneminde 118-T olarak kurulmuştur. Bu gün 6 Leo Yönetim Çevresi bulunmaktadır..

Bugün ülkemizde yaklaşık 100’den fazla Leo Kulübü’nde yaklaşık 600 Leo faaliyet göstermektedir. Türk Leo hareketi, dünyadaki en büyük sekizinci, Avrupa’da ise en büyük üçüncü büyük Leo hareketidir.

Projelerin Olgunlaştırılması

Her ne kadar Kulüp komiteleri projelerin olgunlaşmasında etkin rol oynuyorsa da Leo Kulüp Yöneticilerinin de planlanmakta olan aktivitelerin zamanında duyurulması ve tüm üyelerin katılımının sağlanması için gerekli çalışmaları yapmaları için projelerden haberdar olmaları gereklidir.

Projelerin planlanmasında Kulüp Yöneticilerinin şu prensipten hareketle yola çıkmalarında fayda vardır: Olaylara anlık ve telaşla müdahale etmek yerine anında ve zamanında bilgi alarak planlı müdahale etmek her zaman olumlu sonuç verecektir. Örneğin; Kulüp bir hizmet aktivitesi planlıyor ise, Kulüp Yöneticileri bunun zamanlamasının doğru yapıldığından, kaynaklarının sağlandığından, ilgili izinlerin alındığından ve gerekli malzemenin hazır olduğundan emin olmalıdır. Yıl içerisinde gerçekleştirilecek Kulüp aktivitelerinin doğru koordinasyonu için Yönetimin bir aktivite takvimi hazırlamasında yarar vardır.

Üyelerin katılımı

Bir planlama yapıldığında, Kulüp Yöneticileri üyeleri periyodik olarak bilgilendirmek ve motive etmek durumundadırlar. Her üye aktivitede oynayacağı rolü bilmek durumundadır. Bu rol aktivite için; ne sağlaması gerektiği, ne zaman nerede olacağı, hangi telefon zincirine göre hareket edeceği gibi bilgileri içermektedir. Bu bilgilendirme zamanında ve doğru yerde yapılırsa Kulüp üyelerinin aktivite için sorumluluk duymaları ve sahiplenmeleri de sağlanır.

Kulüp Yöneticileri sıkça Kulüp projelerinin ancak takım ruhu ile gerçekleştirilebileceğinden bahsetmelidirler. Bu motivasyon geçmişte yapılmış olan aktivitelerin anlatılması ile de gerçekleştirilebilir. Kulüp üyelerinin ilgisini ve katılımını oluşturabşlmek için gelecekte planlanan çalışmalar hakkında sıkça görüş alışverişinde bulunmak gereklidir.

Sportif ve Sosyal Aktiviteler

Zaman zaman Leo Kulüpleri sportif ve sosyal aktiviteler de düzenlemek durumundadırlar. Bu, Kulüp üyeleri arasında dostluk bağlarının kuvvetlendirilmesi ve müsabaka ruhunun yaratılması için uygun bir yoldur. Bu tür aktivitelere okul arkadaşları veya yakın çevre de davet edilerek Leo tanıtılmış olur. Yakında bir Leo Kulübü var ise ortak bir aktivite de gerçekleştirilebilir. Eğer yeterli katılım sağlanabilirse bir spor aktivitesi iyi bir fon geliştirici aktiviteye de dönüşebilir. Yaşgünleri, yıldönümleri, tatiller sosyal aktivitelerin ve partilerin düzenlenmesi için gerekli nedenleri oluşturabilirler. Kulüp Yöneticileri üyelerin kendi aralarındaki kaynaşmayı sağlamak ve yakın çevre ile birlikte olabilmek için bu önemli fırsatları iyi değerlendirmelidirler. Bu amaçla özel bir komite de kurulabilir.

Fon Geliştirici Aktiviteler

Kulüp amaçlarını gerçekleştirebilmek için sayısız fon geliştirme yolu vardır. Fon geliştirebilmek için aşağıdaki ana kurallara uyulması yararlı olacaktır:

1. Dikkatli planlama. Kaynaklarınızı ve işgücünüzü iyi değerlendirin ve çok geç olmadan zamanında önlemlerinizi alın: Yapılacak aktivite için parasal kaynak gerekli midir? Bu işi en az maliyetle nasıl tamamlarız? Parasal kaynak yerine insan kaynağını kullanabilir miyiz? gibi soruları mutlaka gerçekçi cevaplarla cevaplayınız.

2. İyi tanıtım ve duyuru: Aktivitenizden tüm çevrenin yeteri kadar haberdar olması başarınızın o kadar artması demektir. Genel anlamda duyurularınız için kullanabileceğiniz iletişim araçları:

 • Basın,
 • Genel yerlerde kullanılacak posterler, cam çıkarmaları, afişler, el ilanları, vb.
 • Lions ve Leo Kulüplerine yazılı duyurular. Unutmayın ki fon geliştirici aktiviteleriniz için en yakın katılımcılar Lion’lar ve onların dostlarıdır.
 • Yakın genel Lions ve Leo toplantılarında yapılacak duyurular.

3. Görevlilerin iyi tanımlanması ve takip edilmesi: Aktivitede görev alacak üyelerin görevlerini tam olarak bilip bilmediklerini belirli aralarla kontrol ediniz. Ancak bu şekilde oluşabilecek aksaklıkların önüne geçebilirsiniz.

Fon geliştirmek amacıyla;

 • Okulunuzda düzenlenen organizasyonlarda stand alarak satış yapabilirsiniz.
 • El yapımı bazı hediyelik eşyalar üreterek panayır, kermes gibi katılımın fazla olduğu yerlerde satabilirsiniz.
 • Önemli günler için kart, zarf, vb. yaparak satabilirsiniz.
 • Turnuvalarla ek gelir sağlayabilirsiniz.
 • Çocuk bakımı için bir ekip oluşturarak düzenli gelir sağlayabilirsiniz.
 • Panayır vb. gibi eğlencelerde müzik veya koro türü bir grupla yer alarak gelir sağlayabilirsiniz.

Diğer Leo Kulüpleri İle Ortak Aktiviteler

Kentinizdeki veya Yönetim Çevrenizdeki Leo Kulüpleri ile yakın ilişki içerisinde olmak Kulübünüzün deneyimini artırmakta ve üyelerin Liderlik vasıflarını geliştirmekte büyük yarar sağlayacaktır. Kulüp üyelerinizin diğer Kulüp toplantılarına katılmaları, düzenlemeyi planladığınız aktivitelerinizde yeni fikirler edinebilmek için çok önemli fırsatlar yaratmanın yanında sağlam dostlukların kurulması için de güzel bir ortam sağlayacaktır.

Sportif ve eğlenceli turnuvaların organizasyonu, yıldönümü kutlamalarına katılım, ortak projeler ve ziyaretler gerçekleştirilmesi, ortak partiler düzenlenmesi, Yönetim Çevresi toplantılarına katılım diğer kulüplerle gerçekleştirebileceğiniz ortak çalışmalardan bazılarıdır.

Leo Kulüpleri bir Lions Kulübü programıdır. Bu nedenle yönetim yapısı doğrudan sponsor Lions Kulübüne bağlıdır. Leo Kulüpleri’nin yönetim kurulları son tip tüzüğe göre başkan, geçen dönem başkanı, asbaşkan, sekreter, sayman ve 3 direktörden oluşur.
Yönetim Kurulu bir yıllığına seçilir ve 1 Temmuz’dan 30 Haziran’a kadar görev yaparlar.

Yönetim Kurulu
Leo kulüplerinin yürütme kuruludur ve tüzükte belirlenmiş olan yöneticilerden oluşur. Kulübün işleri ve projeleri genel toplantıda sunulmak üzere Yönetim Kurulunca saptanır ve şekillenir. Genel olarak görevleri aşağıda verilmiştir:

 • Kulübün işleri Yönetim Kurulunca planlanır.
 • Yönetim Kurulu bütün harcamaları idare eder ve kulübü gelirinden fazla borçlandırmaz.
 • Genel Kurulun verdiği yetkiyi kullanmakla sorumludur.
 • Görevliler, seçildikleri görevleri öğrenmekle yükümlüdürler.
 • Tüm kararlarında sponsor Lions Kulübü’ne bilgi verir ve onayını alır.

Başkan: Kulübün lideridir. Başkanın öncelikli görevi kulübünün bir yıl boyunca düzenli toplanmasını sağlamak ve tüm toplantılara başkanlık etmektir. Komitelerin çalışmalarını izler ve Yönetim Kurulu ile işbirliği içinde olur. Düzenli komite raporlarını alır, takip eder, komitelerin çalışmasını sağlar. Her yıl yapılan Genel Kurul seçimlerinin Tüzüğe uygun yapılmasını sağlar. Bütün Kulüp üyelerinin ilgisini çekecek projelerin geliştirilmesi için çalışır ve üyeleri motive eder. Aynı zamanda kulübünün her platformda doğal temsilcisidir. Leo Kulüp Başkanı Leo Kulüp danışmanıyla sıkı işbirliği içinde olmalıdır. Her başkan kendi seçim döneminden önce yıllık bir aktivite planı ve bütçe hazırlar ve bunu genel kurula sunar. Bu görev her Leo’nun yaşaması gereken bir yıllık liderlik stajıdır.

Geçen Dönem Başkanı: Önceki dönem başkanlık yapmış olan Leo’dur. Bir çalışma dönemi boyunca edindiği deneyimleri Dönem Başkanı’na aktarır. Leo Kulüplerinde geçen ve geçmiş dönem başkanlarının kulüpte kalmaları ve hizmet etmeye devam etmeleri kulübün geleceği açısından önemlidir.

Asbaşkan (Başkan Yardımcısı) : Kulübün yakın gelecekteki lideridir. Yönetim kurulundaki aktif görevi ise dönem başkanına vekalet etmektir. Başkanın katılamadığı her toplantı ve organizasyonda doğal olarak onun yerini alır, gerektiğinde başkan adına temsilcilik görevini üstlenir ve kulüp toplantılarını yönetir. Bu nedenle Asbaşkan, Başkanla aynı otoriteye ve gerektiğinde görevi üstlenebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Asbaşkan, Kulüp çalışmalarına ve Başkanın projelerine destek olmalı, kendisini gelecek dönem için hazırlamalıdır.

Sekreter: Başkanın en yakın çalışma arkadaşıdır. Görevi, Kulübün genel kayıtlarını tutmak, kulübün ve yönetim kurulunu tutanaklarını düzenlemek, komite raporlarını derlemek ve yönetime sunmak, devam çizelgeleri ve üyelik listelerini hazırlamak, proje ve aktivite raporlarını düzenli olarak ULKB’ye göndermektir.

Sayman: Yönetim Kurulunca saptanan bankaya bütün toplanan paraları yatıracaktır. Ödemeleri Yönetim Kurulunun onayıyla yapar. Aylık finansal raporlarını hazırlar ve yönetim Kuruluna sunar. Kulübün tün parasal işlerinden sorumludur. Leo Yönetim Çevresi aidatlarını zamanında yatırmak görevidir. Kulübün resmi defterlerini tutar.

Direktörler: Kulüp içinde başarılı olan üyelerin iyi bir yönetici olmaları yolunda attıkları ilk adım direktörlüktür. Direktörler kulüp içi komiteleri toparlar, kimine başkanlık eder, kimine danışmanlık yaparlar. Ayrıca başkan olmadıkları komitelerin raporlarını alıp Yönetim Kuruluna sunmak da görevlerindendir. Böylelikle komitelerle Yönetim Kurulu arasındaki iletişimi sağlarlar.

Denetim Kurulu: Denetim kurulu 3 kişiden oluşur. Her dönemin sonunda dönem başkanı ve saymanının çıkardığı bütçeyi ve çalışma programını denetler ve mali genel kurulda denetleme kurulu raporunu sunar. Ayrıca dönem içinde periyodik olarak denetim yaparak kulüp üyelerine bilgi verir.

Leo Kulüp Üyeleri
Kulübün belkemiğidir. Yönetim kurulunun aldığı aktivite kararlarını, komitelerde aldıkları görevleri yerine getirerek uygularlar. Toplantılara devam ederek yeni aktiviteler için fikir verir, konuk konuşmacılarla kendini geliştirir ve geleceğin liderleri olmaya kendilerini hazırlarlar. İyi bir kulüp, demek üyeleri aktif katılım sağlayan kulüp demektir. Üyeleri aktif katılım sağlamayan kulüp, toplantı disiplininden kopan kulüp felç olmuş bir insana benzetebilir. Ne kadar iyi bir başkan olursa olsun, üyeler ona destek olmadıkça kulüp başarılı olamaz. Bir başkan için en önemli şey, her an tüm üyelerin arkasında olduğunu bilmesidir.

Komiteler
Komiteler takım çalışmasının uygulanacağı en güzel ortamdır. Eğer komite çalışmaları tam ve mükemmel olur ise Leo Kulübünüz çevrenizde ve bölgenizde saygın olur. Bir Leo Kulübünde aşağıdaki komiteler mutlaka olmalıdır. Kulübün ihtiyacına göre ilave proje ve hizmet komiteleri oluşturulabilir. Komiteler ihtiyaca göre sayıda Leo’dan oluşabilir.

Leo Kulüp Komiteleri

 • Spor Komitesi: Kulüp üyeleri ve diğer Kulüplerle, ferdi veya takım müsabakalarını organize eder.
 • Devam Komitesi: Her toplantının yüksek katılımla yapılmasını sağlar, gelmeyen üyeleri arayarak nedenlerini öğrenir.
 • Seçim Komitesi: Seçimlerin ve aday saptamanın tüzük ve kurallara uygun yapılmasını sağlar. Eski Başkanlardan kurulabilir.
 • Finans Komitesi: Leo Kulüp için yıllık bütçe hazırlar, harcamaları takip eder, fon geliştirme projelerine katılır.
 • Fon Geliştirme Komitesi: Kulübün toplumsal aktiviteleri için geliştirilecek fonların sağlanacağı aktiviteleri organize eder, fikirler üretir.
 • Uluslarası İlişkiler Komitesi: Üyeler ve Kulüpler arasında Uluslarası İlişkiler kurar ve ikizleşme, gençlerarası değişim ve mesleki yardımlaşma konularında çalışır.
 • Üyelik Komitesi: Yeni üyeler alınması için planlama yapar. Üyeliği özendirmek ve geliştirmek için program düzenler.
 • Proje Komitesi: Kulüp Programlarına uygun çalışmaların yapılmasını ve projelerin geliştirilmesini sağlar, ihtiyaçları tespit eder.
 • Toplumsal Komite: Çevre ve bölge halkıyla ve yerel yönetimlerle işbirliğine girilmesi için çalışır.
 • Sosyal Komite: Leo Kulübünün üyeleri arasında, diğer Leo Kulüpleri ile ve sponsor kulüp ile birlikte kaynaştırıcı sosyal aktivitelerin yapılmasını planlar, organize eder.

Komiteler Leo Kulüp danışmanıyla yakın işbirliği içinde olmalıdır ve aktiviteler için gerekirse sponsor Lions Kulübe danışılır.
Genellikle Lions kulüpleri Leo Kulüplerinin hangi alanlarda çalışmaları gerektiği konusunda talep yaratmaktadırlar; Leo Kulüp komiteleri bu taleplere yapıcı ve hızlı tepki vermek durumundadırlar. Sponsor Kulüp ile ortak çalışmalara girmek Leo Kulübü’nün etkinliğini artırmaktadır.

Toplantılar
Kulüp toplantıları, Kulübün hayatiyetini sürdürmesi için vazgeçilmezdir. Kulüp toplantıları ve törenler Leo anlayışının temelidir. Düzenli ve kurallara uygun yapılan toplantılar Kulüp üyelerinin Kulüplerine daha bağlı olmalarını ve saygı göstermelerini sağlayacaktır. Yöneticiler genel toplantılara üyelerin katılımını sağlamakla yükümlüdürler. Kurallara uygun bir toplantının Leo’lara ve kulübe kazandırdıklarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Aktiviteler ve etkinlikler toplantılarda konuşulabilir.
 • Gündemli toplanılmalıdır ve kurallara uyulmalıdır.
 • Aidiyet duygusu ancak düzenli toplanılarak yaratılabilir.
 • Katılım sağlandığı sürece toplantılar anlam kazanır.
 • Kısa ve öz sunumlar toplantıların sürekliliğini sağlar ve dikkatin dağılmasını engeller.
 • Düzeyli tartışmalar toplantılara anlam kazandırır ve verimi artırır.
 • Eğlendirici mizansenler toplantıların neşeli geçmesini sağlar.
 • Saygın bir ortam ancak kurallara uygun yapılan bir toplantıda sağlanabilir.