İlke ve Amaçlarımız

İlke ve Amaçlarımız

Programımızın ilk amacı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlı kalarak laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devletinin korunmasıdır.

 

Bu nedenle;

  • Sosyal sorumluluğumuz kapsamında ve tüm çalışmalarımızın ana felsefesi olan Hizmet Ediyoruz anlayışı ile ülke sorunlarına sahip çıkarak, ülkemizi daha çağdaş yaşam koşullarıyla yaşanılır konuma getirmek,
  • Dünyada değişimi izleyerek, Ulusal ve Uluslararası Lions’un temel kurallarına, tüzük ve yönetmeliklerine uymak,
  • Düşüncede ve hizmette ulusal ve uluslararası olmak, ülkemizi özvarlıkları, kültürü ile tanıtmak ve çağdaş dünya içinde yerini almasını sağlamak,
  • Lions algısının bilinirlik açısından pazarlamasını yapmak ve toplumla bütünleşmesini sağlamak,
  • Topluma Karşılıksız Gönüllü Hizmetler sunarak insani değerleri yüceltmek, sürekliliğe özen gösteren, paylaşımcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışı ile takım ruhunu yaratmak,
  • Lions gönüllülerinin, kurumsal Misyon ve Vizyonumuzu her platformda ifade ederek Lions çatısı altında hizmet etmelerine olanak sağlamak, diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği yapmak,
  • Toplumsal eğitim konusunda gerçekçi stratejilerle halka ve bireye ulaşmak, başlıca amaç ve hedeflerimiz olacaktır.

 

MİSYONUMUZ

Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda, laik ve katılımcı demokrasinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, karşılıksız gönüllü hizmetler sunarak insani değerleri yüceltmek, ulusal ve uluslararası sevgi ve anlayış ruhu yaratarak ülkemizin çağdaş dünya içindeki yerini alması sağlamaktır.

 

VİZYONUMUZ
Ülke genelinde yaygın, üyeliğine özenilen, üyesi olmaktan gurur ve mutluluk duyulan nitelikli yapısı, dinamik ve katılımcı örgütü ile toplumda ağırlığı olan, gönüllülük ilkesi ile bir araya gelen kişilerden oluşan, bir uluslararası karşılıksız hizmet kuruluşu olmaktır.