Lions Türkiye

Lions Türkiye

Hizmetlerimiz

Lions’un toplumsal hizmet çalışmaları oldukça geniş bir yelpazeyi kapsar. Bu çalışmalar genel olarak beş ana başlıkta irdelenebilir. »

Lions

Uluslararası Lions, 1917 yılında ABD, Chicago’da kurulmuştur. Birçok uluslararası kuruluş gibi merkezi buradadır. Ana amacı dünya toplumuna karşılıksız hizmet etmektir. Kesinlikle kendi üyelerinin menfaatlerine hizmet etmez. 1945’ten bu yana Birleşmiş Milletler’de daimi temsilcisi vardır. Genel olarak sağlık, göz sağlığı, engelliler, gençlik, uluslararası işbirliği veçevre konularında toplum... »

Lions’un Evrensel Amaçları

Topluma hizmet etmek amacıyla yeni Lions Kulüpleri organize etmek ve kurmak, Lios Kulüplerinin aktivitelerini koordine ve stadardize etmek, Dünya ulusları arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve geliştirmek, İyi yönetim ve iyi vatandaşlık ilkelerinin geliştirilmesini sağlamak, Toplumun uygar, kültürel, sosyal ve ahlaki kalkınmasına etkin katılımda bulunmak, Kulüpleri dostluk, arkadaşlık ve karşılıkl... »

Organizasyon Yapısı

Uluslararası Lions’un tüm örnek bir organizasyon yapısı vardır. Bu yapı gelişmiş ülkelerde ders olarak okutulmaktadır. yapının temel taşları kulüpler ve üyelerdir. Lions’un en önemli özelliklerinden birisi de uluslararası bir kuruluş olmasına karşın yerel olma özelliklerini de kaybetmemiş olmasıdır. Bu nedenle tüm dünyada Lions öncelikle ülkelerin geleneklerinin yanısıra yürürlükteki y... »

Türk Lionsu

1963 yılında Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’ın önderliğinde 29 ilerici, vizyon sahibi, hizmet aşkıyla dolu insanın girişimleriye Türkiye’nin ilk kulübü olan İstanbul Milletlerarası Lions Kulübü kurulmuştur. Lions hareketi kısa sürede Anadolu’ya yayılmış olup 1964 yılında İzmir Lions Kulübü, Ankara Lions Kulübü ve Mersin Lions Kulübü kurulmuştur.1969 yılında Uluslararası Lions Kulüpleri Birli... »

Türk Lionsunun Vizyon ve Misyonu

  Türk Lions’unun Vizyonu Ülke genelinde yaygın, üyeliğine özenilen, üyesi olmaktan gurur ve mutluluk duyulan, nitelikli üyelik yapısı ile dinamik ve katılımcı örgütüyle, toplumda ağırlığı olan, gönüllülük ilkesiyle bir araya gelen kişilerden oluşan, uluslararası hizmet kuruluşu olmaktır.   Türk Lions’unun Misyonu Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, laik ve katılımcı de... »

Vakıflarımız

Türk Lions’u bugüne kadar 20 civarında vakfın kuruluşunu gerçekleştirmiştir. Bağımsız birer hizmet kuruluşu olarak faaliyet gösteren bu vakıfların çalışmaları halen desteklenmektedir.       »