Organizasyon Yapısı

Organizasyon Yapısı

Uluslararası Lions’un tüm örnek bir organizasyon yapısı vardır. Bu yapı gelişmiş ülkelerde ders olarak okutulmaktadır. yapının temel taşları kulüpler ve üyelerdir. Lions’un en önemli özelliklerinden birisi de uluslararası bir kuruluş olmasına karşın yerel olma özelliklerini de kaybetmemiş olmasıdır. Bu nedenle tüm dünyada Lions öncelikle ülkelerin geleneklerinin yanısıra yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak faaliyet gösterir.

lions-118-y-uluslararasi-lions-kulupleri-birligi-organizasyon-semasi

Lions Forumları

Dünyada Lions’un varolduğu 7 bölgede, her sene Bölge Forumları (Area Forums) düzenlenir. Bölge forumları, o bölgenin düşünsel ve toplumsal özelliklerini, ihtiyaç ve hizmet imkânlarını yansıtırlar. Fikri çalışma ve öneriler, Birliğimizin gerek idari gerekse hizmetler açısından uluslararası yapısını destekleyen son derece önemli kaynak teşkil eder. Avrupa Forumu,ilk olarak 1958 yılında düzenlenmiş olup o tarihten bu güne kadar her sene bir Avrupa ülkesinde yapılmaktadır.

Uluslararası Konvansiyonlar

Birliğin her yıl, daha önce, Uluslararası Yönetim Kurulunun saptayacağı yer ve tarihte Uluslararası Konvansiyon (Genel Kurul) yapılır. Konvansiyon, genellikle, her yıl Haziran ayının sonu veya Temmuz ayının ilk yarısında toplanır. İlk Konvansiyon ulusal boyutta olmak üzere ABD Dallas’ta yapılmıştır. Konvansiyonun yapılacağı kentler ve tarihleri en az beş sene öncesinden belirlenir.

Akdeniz Konferansı

Akdeniz Havzasında hizmet etmenin gerekliliğine gönülden inanan Avrupalı Lion’lar ilk adımları 1985 yılında attılar ve Lions Akdeniz Konvansiyonu’nu toplamayı başardılar. 1995 yılına kadar her iki yılda bir Sicilya’da Taormina’da bir araya gelmeyi sürdürdüler. Oldukça üst düzeyde, bilimsel ve kültürel tartışmaların yapıldığı bu toplantılara ülkelerden diplomatik temsilciler de katılıyordu.
1995 Konvansiyonu özellikle Lion’ların yönlendirmesiyle, Akdeniz’deki çevre kirliliğinin yanında, ekonomik ve dengeli gelişme problemleri ile sosyal ve demografik konuların da ele alınması gereğini benimsedi. Hedef artık belliydi: ”Akdeniz’i bir Barış Gölü haline dönüştürmek.“

Uluslararası Lions Kulüpleri Web Sitesi

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliğinin resmi Web sitesi www.Lionsclubs.org ‘tur. Bu site, birlik ile ilgili bilgiler ve birliğin programları ile ilgili bir bilgi hazinesini içermektedir. Internet’ten bilgisayara aktarılıp yüklenerek kullanılabilen materyaller, online olarak kulüp malzemeleri satışları, bir kulüp ajandası ve aylık kulüp raporları ile ödentileri gönderme imkanı vardır.