Türk Lionsunun Vizyon ve Misyonu

Türk Lionsunun Vizyon ve Misyonu

 

Türk Lions’unun Vizyonu

Ülke genelinde yaygın, üyeliğine özenilen, üyesi olmaktan gurur ve mutluluk duyulan, nitelikli üyelik yapısı ile dinamik ve katılımcı örgütüyle, toplumda ağırlığı olan, gönüllülük ilkesiyle bir araya gelen kişilerden oluşan, uluslararası hizmet kuruluşu olmaktır.

 

Türk Lions’unun Misyonu

Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, laik ve katılımcı demokrasinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak, karşılıksız gönüllü hizmetler sunarak insani değerleri yüceltmek, ulusal ve uluslararası sevgi ve anlayış ruhu yaratarak ülkemizin çağdaş dünya içindeki yerini almasını sağlamak. Bu konu için Türk halkını bilinçlendirecek panel, seminer, konferanslar yapmak ilk hedeflerimiz arasında olacaktır.