LCIF

LCIF

LCIF; Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı, Lions’un topluma uzanan yardım organıdır. Tüm dünyaya ve 1.4 milyon üyesine hizmet götüren bir Hizmet Kaynağı’dır. 13 Haziran 1968’de kurulmuştur. Kar amacı gütmeyen bir vakıftır. Amacı; Lion’lar tarafından dünya çapında yürütülen insani hizmet projelerine destek olmaktır.

Bu projeler Güney Amerika’da nehir körlüğünü önlemeden Çin’de kataraktı tedavi etmeye, ABD’de engellilere evler inşa etmekten dünyadaki doğal afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya kadar geniş bir yelpazededir. LCIF, kulüplerin tek başlarına finanse edemeyecekleri kadar büyük projelere fon sağlar.

LCIF, hibeleri ile hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelere yardım eder. Hibeler dünyanın her bölgesindeki çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlılar içindir.

LCIF, 2008 Yılında Financial Times tarafından dünyanın en başarılı ve iyi yönetilen STK’sı seçilmiştir.

LCIF hakkında daha detaylı bilgi alabilmek için tıklayın