lions-turkiye-118-y-lionsun-amaclari

Lions’un Evrensel Amaçları

  • Topluma hizmet etmek amacıyla yeni Lions Kulüpleri organize etmek ve kurmak,
  • Lios Kulüplerinin aktivitelerini koordine ve stadardize etmek,
  • Dünya ulusları arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve geliştirmek,
  • İyi yönetim ve iyi vatandaşlık ilkelerinin geliştirilmesini sağlamak,
  • Toplumun uygar, kültürel, sosyal ve ahlaki kalkınmasına etkin katılımda bulunmak,
  • Kulüpleri dostluk, arkadaşlık ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek,
  • Politikada taraf tutan ve dini inanç farkı gözeten hususların dışında kalan ve toplumun yararlarını ilgilendiren tüm serbest tartışmaları yapabilecekleri bir ortamı oluşturmak,
  • Hizmete yatkın kişilerin, maddi karşılık beklemeden toplumlarına yararlı olmalarını teşvik etmek; yeterliliğe özendirmek ve ticari, sınai, mesleki ve kamu hizmetleri ile özel girişimlerde yüksek törel ilkeleri yerleştirmek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>