Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Lions Nedir?

Lions toplumun gelişmesinde katkıda bulunmak ve sosyal yaşama destek vermek amacını taşıyan, karşılıksız hizmet etmeyi bir yaşam ve davranış biçimi olarak benimseyen gönüllü insanların biraraya geldiği uluslararası bir hizmet kuruluşudur.

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği Nedir?

Dünyada 200’den fazla ülke ve coğrafi bölgede kurulmuş olan, yaklaşık 1,35 milyon Lion ile 150 bin Leo üyesi bulunan, 45 bin Lions Kulübünün oluşturduğu bir Küresel Sivil Toplum Kuruluşudur. İngilizce adı ‘The International Association of Lions Clubs’dır.

Lions’un misyonu nedir?

Uluslararası işbirliği ve toplumun katılımı ile gönüllü hizmetler vererek, insanlığın ihtiyaçları için, tüm insanlar arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve geliştirmektir.

Genel olarak amaçlarınız nelerdir ?

Dünya insanları arasında bir anlayış ruhu yaratmak ve geliştirmek, toplumun kültürel, sosyal ve ahlaki kalkınmasına etkin katılımda bulunmak, Kulüpleri dostluk, arkadaşlık ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek, politik ve dini konular dışında kalan ve toplumun yararlarını ilgilendiren tüm konularda, kulüp üyelerinin serbest tartışmalar yapabilecekleri bir ortam yaratmak, hizmete yatkın kişilerin, maddi karşılık beklemeden toplumlarına yararlı olmalarını teşvik etmek.

Lions kelimesi ne anlama geliyor ?

LIONS ingilizce Liberty (Özgürlük), Intelligence (Anlayış), Our Nations Safety (Ulusumuzun güvenliği) sözcüklerinin baş harflerinden oluşur. Kısaca, Lions; Özgürlük, Anlayış ve Ulusun Güvenliği anlamına gelir.

Lions’un Ambleminin bir anlamı var mıdır?

1921 senesinde kabul edilen amblemdeki aslan başlarının sola bakanı geçmişi, sağa bakanı ise geleceği temsil eder. Ortadaki çember ise Dünya’yı sembolize eder.

Hangi ülkelerde Lions kulüpleri vardır?

Dünyanın 200’den fazla ülke ve coğrafi bölgesinde Lions kulüpleri faaliyet göstermektedir. Bir ülkede Lions kulübü kurulması için o ülkenin seçimle işbaşına gelen bir parlamenter yapı ile yönetilmesi gerekmektedir.

Lions’da yöneticiler nasıl seçilir?

Yöneticiler, her yıl farklı bir kentte yapılan uluslararası Konvansiyonda (Genel Kurul) dünya kulüplerinin delegeleri tarafından demokratik bir oylama ile seçilir.

Yöneticilerin görev süreleri nedir?

Lions’ta seçilen tüm yöneticiler bir yıl görev yaparlar. Tek istisna uluslararası direktörlerdedir. Sadece onlar iki yıl görev yaparlar.

Türkiye’de kaç kulüp ve kaç üye vardır?

300’den fazla kulüp, 7000’i aşkın Lion ve 1300’den fazla Leo üye vardır.

Bir Lions Kulübü nasıl kurulur?

Var olan bir Lions Kulübü sponsorluğunda, en az 20 kurucu üyenin bir araya gelmesiyle kurulur. TC Dernekler yasasına göre resmi kuruluşun yanı sıra, tüm gereklerini yerine getiren kulüp ULKB’ce (Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği) de onaylanır.

Bir Lions Kulübe nasıl üye olunur?

Bir yıl üyeliğini doldurmuş ve üyelik gerekliliğini yerine getirmiş bir üyenin önerisi ve kulüp yönetim kurulunun onayı ile üye olunur. Adayın en az üç ay kulüp çalışmalarına ve toplantılarına katılması istenir. Aday gerekli eğitimleri aldıktan sonra bir giriş töreni ile üyeliğe kabul edilir.

Kimler Lion olabilirler?

T.C. yasalarına uygun ve 18 yaşını bitirmiş herkes kulüp tarafından kabul edildiği taktirde üye olabilir.

Üyelik şartları nelerdir?

Topluma hizmet etmeye istekli olmak ve Atatürk İlke ve Devrimleri ile laik ve demokratik Cumhuriyete bağlı olmak aranan ilk şartlardır. Bunun yanısıra; aile yaşamında, mesleğinde ve çevresinde iyi tanınan sorumluluk sahibi olmak, çıkar gözetmeksizin birikimini toplum yararına sunmayı kabul etmek diğer şartlardır.

Gençler Lions Kulüpler üye olabilirler mi?

18 yaşını doldurmuş her birey üye olabilir. Ayrıca gençlerin kendi aralarında bir Lions kulübüne bağlı olarak kurdukları Leo Kulüpleri vardır. Gençler tercihlerini kullanıp ister Leo, ister Lion olabilirler. Ayrıca gençlerin Lion olabilmeleri için hayata atılmış olmaları ve kendi gelirlerini sağlıyor olmaları şartı gözetilir.

Leo Kulüpleri Nedir? Ne Yaparlar?

Leo Programı Lions kulüplerinin Gençlik Programıdır. 18-30 yaş gurubu gençlerin kurmuş oldukları kulüplerdir. Leo kulüpleri gençler için bulunmaz fırsatlar içerir: Liderlik geliştirmek, yöneticilik ve insani ilişkilerde deneyim kazanmak, yeni dostlar ve arkadaşlar edinmek, maddi duygular dışında muhtaç insanlara hizmet, sevgi ve ilgi göstermek gibi manevi değerler kazanmak bunlardan bazılarıdır.

Lions toplantılarına Lion olmayanlar katılabilirler mi?

Evet. Davet edilen herkes varsa ikram ücretini ödemek ve toplantı kurallarına riayet etmek şartı ile Lions toplantılarına katılabilirler.

Lion'lar ne yaparlar?

İnsanı, yaşamı ve doğayı ilgilendiren her konuda proje üretip sorunlara çözüm getirirler. Çalışma konuları arasında; sağlık, körlük ve körlüğün önlenmesi, alzheimer, eğitim, kimsesiz çocuklar, gençlik, çevre, kültürel çalışmalar, uluslararası ilişkiler sayılabilir.

Neden ingilizce ‘LİONS’ kelimesini kullanıyor da kendinize Türkçe ASLANLAR demiyorsunuz?

Lions tüm dünyada kullanılan tescilli bir isimdir. Aynen bir marka gibi düşünün. Mercedes, Sony, Microsoft, Audi veya Philips gibi. Bu bir patent konusudur ve dünya çapında bir Birliğe bağlı olmayı gösteriyor. Üstelikte ismi oluşturan kavramlar, bu Hizmet Kuruluşunun temel felsefesini de içeriyor. Dolayısıyla başka bir isim kullanılamaz.

Yöneticileriniz para alıyor mu?

Lions kulüplerde tüm çalışmalar gönüllüdür. Hiçbir üye yönetici olsun olmasın para alamaz.

İsminizle birlikte 118 gibi bir kod kullanılıyor, bunun anlamını açıklar mısınız ?

Birlik 6 tüzüksel coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Bunlara kod numaraları verilmiştir. Türkiye’nin bağlı olduğu coğrafi bölge Avrupa’dır ve Avrupa’nın numarası 100’dür. Türkiye Avrupa’da Lions’u kabul eden 18. ülke olduğu için numarası 118’dir. Türkiye’de kendi içinde altı idari /coğrafi bölgeye ayrılmıştır. Bunlar TURKEY kelimesinin baş harfleri ile anılırlar (118 T,U,R,K,E,Y gibi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>