Bilgi

Bilgi Damlaları

 • Puan amaç değil araçtır. En yüksek puanla sadece arşive, etkili bir hizmetle ise tarihe geçersiniz.
 • ULKB‘nin, içinde “Başarılı” kelimesi geçen bir ödülü yoktur
 • Lionslar değil Lionlar. Lion Kulübü değil Lions Kulübü.
 • Hizmetler aynı zamanda bir üye alım projesi Hizmetler projelendirirken uygulamanın Üye Kazanma Boyutu da düşünülmelidir.
 • Başkan haricinde söz alanlar sadece başkana ve en üst düzey Liona hitap ederler. Salonu ise genel bir tanımla selamlarlar.
 • Lionlar + Leolar = Lions… “Sevgili Lions ailem” = “Sevgili Lionlar ve Leolar”
 • Kulübünüze aldığınız her üyeye bir mentor atayın, sizleri ve Lionsu tanımasını, kendini aileden hissetmesini sağlayın.
 • Lider doğulmaz… Lider
 • İyi bir başkan 2 saat sonunda çana vurur ve ayrılmak isteyenleri serbest bırakır. Kalanlar istedikleri kadar toplantıya devam edebilir.
 • Bir toplantının gündemi, söz alma sırası değildir. O toplantıda tartışılıp karara bağlanacak konuları gösteren bir akıştır.
 • Eğitim sonrasında alınan sertifika sadece bir belgedir. Eğitim içeriği hayata geçirilmiyorsa o belgenin hiçbir değeri yoktur.
 • Zor olan üye kazanmak değil, o üyeye Lions’u öğretmektir. Yeni üyenin önericisi bu sorumluluğu taşımak zorundadır.
 • Çıkan üyenin niye çıktığını bilmek, gelecekte sağlıklı bir üye yapısına sahip olmamızın anahtarıdır.
 • Bir kulüp aynı zamanda bir takımdır. Hiçbir takım tek kişi ile başarıya ulaşamaz.
 • Yönetim kurulu idari işleri yönetir. Hizmetlerin organizasyonunu kulüp komiteleri yapmalıdır.
 • Başarının ilk adımı net, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zaman sınırı belirtilmiş hedefler koymaktır.
 • Uygulayamayacağı yada kontrolünü yapamayacağı bir kuralı koymak, lideri komik duruma düşürür. Liderlik kurumu herşeyden önce GÜVEN kurumudur.
 • Sayın başkanlar, toplantılarda herkese zorla söz vermeyin. Katılımcılara “iyi ki konuştu” dedirtmeyecek birinin konuşması, toplantınızın değerini düşürür.
 • Kervanın yolda düzülebildiği koca bir yalandır. Baştan iyi bir planlama yapılmamış her etkinlik, toplantı, dönem, vs başarısızlığa mahkumdur.

è Başarı tesadüfen gelmez.

 • Lions’un merdiven sistemi kulüplerimizi donanımlı liderlere emanet etmek için oluşturulmuştur. Mümkün olduğunca işletmek gerekir.
 • Lions’u tanımak isteyen birine uygulanacak en etkili tanıtım yöntemi ona saatlerce Lions anlatmak değil, içinde görev alacağı bir etkinliğe davet etmek
 • Üye adaylarımıza anlattığımız Lions ile geldiklerinde gördükleri Lions’un aynı olmasına özen göstermeliyiz.
 • Genel Yönetmenin kulüp ziyareti sunum ve ödül gösterisi değil, kulüp üyelerinin GY ile herşeyi konuşabilecekleri bir fikir şöleni olmalıdır.
 • Lions görevleri sadece 1 yıldır ama o görevi nasıl yerine getirdiğimiz unutulmaz ve sonsuza kadar bizimle kalır.
 • En doğru Lions bilgileri yönetim çevreleri akademilerinden ve MD Lions Enstitüsü’nden alınır.
 • Üyeliğin korunması, doğru kişiyi Lions’a önererek başlar.
 • Aynı işleri yaparak farklı sonuç alacağını beklemek saflıktır. Farklı sonuç almak için işleri yürütme biçimimizi değiştirmemiz
 • Sadece şikayet etmek çocuklara özgüdür. Yetişkin bir insan şikayet ettiği konuya ait somut ve uygulanabilir çözüm önerilerini de ortaya koyar.
 • Lionsun 1. Yüzyılındaki Üye bul è Hizmet yap mantığı
  • Yüzyılda; Hizmet yap è Üye kazan ‘a dönüşmüştür.

 

 

BEYİN FIRTINASI 1: – Hizmet, Yardım, Aktivite –

 

Dönemimizde 3 kere yapılması planlanan Beyin Fırtınalarının ilkini 16 Ekim 2019 günü 33 Lionun katılımıyla gerçekleştirdik.

 Toplantıda sorulan sorular, söylenen fikirler, bilinenlerin hatırlanması ve kelimelerle ifadesinin kağıda dökülmesi idi. Bunları sizlerle paylaşmak ve arşivlerde saklamak emeklerinizin kalıcılığını sağlayacağı gibi her an başvurulabilecek bir kaynak yaratacaktır.

Aşağıdaki maddeleri okurken düşünmeniz, okuduklarınız hakkında yorum yapmanız bilgi dağarcığınızı tazelemenize ve eğer varsa yeni bilgiler eklemenize olanak sağlayacaktır.

Toplantıda konuşularak ortak karara varılan konular:

 • Lionlar olarak insanların mutluluğunu hedefliyoruz
 • Geleceği olumlu etkilemek, toplumu eğitmek istiyoruz
 • Topluma rol model olmalıyız
 • Ölçülebilir hedefler koymalıyız
 • Çağa ayak uydurmalıyız
 • Güç birliği yapmalıyız
 • Sponsor bulmalıyız, bizler para ödememeliyiz
 • Hizmet için Emek, Yürek ve Bilgi gerekli

è Her bir Lion emeğini veriyor, hizmetini yürekten (gönülden) yapıyor

eğer bigi ile yol almazsa hizmetten istenen fayda ve etki oluşturulamaz

 • Sürdürebilirlik ve Projelendirme bizim olmazsa olmazımızdır
 • Yardım kısa sürelidir è bağımlı kılar
 • Hizmet süreklilik ve proje gerektirir, değişim yaratır è özgürleştirir
 • Sürekli Hizmet Aydınlanmayı yaratır è Aydınlanma için Hizmet
 • Yardımın aydınlanmaya hiçbir faydası yoktur
 • Yardımı Hizmete araç olarak kullanmalıyız
 • Azim ve süreklilik yardımı hizmete çevirir ve hizmet özgürleştirir
 • Bir hizmetin iyi ve güzel olması yeterli değildir
 • Hizmetin doğru olması için standartlara uygun, bilgiye ve bilime dayalı olması gerekmektedir
 • Hedef kitle için ihtiyaç analizi yapmak gerekiyor
 • Akviteyi bir hizmete kaynak yaratmak için yapıyoruz
 • Aktivite değil Etkinlik denmesi daha doğrudur

 

Yardımın Hizmete çevrilmesi konusunda; Ataevi’nde yapılan çalışmalardan çok iyi örnekler verilebilir:

 • Ataevi’nde kadınlara önce ihtiyaçları olan hediyeler verildi, yardımlar yapıldı
 • Okuma yazma bilmeyen kadınlara okuma yazma öğretildi
 • Daha sonra kitap verildi, bir sonraki ay o kitabın yazarı davet edilip, kitap hakkında münazara toplantıları düzenlendi
 • Şimdi o kadınlara çeşitli konularda bilinçlendirme toplantıları yapılıyor

Bu örnekte de yardımla başlayan, süreklilik ve azimle devam eden bir hizmet programı görmekteyiz.

Tabii ki; ülkemizin içinde bulunduğu şartlardan dolayı yardım yapmak zorunda kalıyoruz ve yapmalıyız da. Bilmemiz gereken tek şey; olanaklar çerçevesinde yardımı hizmete çevirmek ve bu sayede çevremizde olumlu bir Lions imajı yaratmaktır.

Üzerinde konuşulan bir diğer konu ise;

Uluslararası Hizmetlerin doğru anlaşılması gerektiği idi.

Bir örnek vermemiz gerekirseè Açları Doyurmak

Yönetim Çevremizde bu konuyla ilgili hizmetler genellikle yiyecek yardımı şeklinde yapılmaktadır.

Uluslararası sayfalarda baktığımız zaman ise yine ayni konuda farklı hizmetler bulabiliyoruz.

İş bulamadığı için ailesini doyuramayan bir babaya iş olanağı sağlamak gibi.

Kısaca; Açlığın giderilmesi = Yoksulluğun giderilmesi şeklinde anlaşılabilir.

 

Beyin fırtınasından çıkardıklarımızın hiç biri yenilik değildir.

Unutulmaması, devamlı tekrarlanması, üye adaylarımızı ve aramıza yeni gelen Lion’ları bilgilendirmemiz gereken konular olarak arşivlenmelidir.