Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı

Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı

Lions Eğitim ve Hizmet Vakfı, 3 Mayıs 1994 tarihinde, 16 Lion ve 12 Lions Kulübü tarafından kurulmuştur. Sonradan alınan yeni üyelerle, vakfın üye sayısı 19 gerçek, 32 tüzel kişi olmak üzere 51 kişiye yükselmiştir.
Vakfın Amaçları ve çalışma konuları:

  • Mahalli, mülki idare ve belediyeler ile ortak hizmet projeleri yapmak
  • Kulüplerin ortaklaşa düzenledikleri hizmet projelerini realize etmek
  • Çevre sorunlarının çözümüne yardımcı olmak
  • Uyuşturucu ile mücadele etmek, rehabilitasyon hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlamak
  • Tarih ve kültür varlıklarını koruma hususunda hizmette bulunmak
  • Beceri kazandırma konusunda çalışmalar sürdürmek
  • Lions Kulüplerine toplantı ve hizmet imkanı sağlayacak yer temin etmek
  • Sağlık hizmetleri sağlamaktır.

Vakıf merkez binası yapımı ön planda olmak üzere amaçları doğrultusunda hizmet projelerine de destek vermektir. Buna örnek olarak 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara deprem bölgesine yapılan ayni yardımlar gösterilebilir.
İletişim: Ergin Sk. No. 23/1 Tandoğan –Ankara, Tel: (0312) 213 44 57, Fax: (0312) 222 41 57