BEMEV

BEMEV

Bağımlılığı Engelleme Mücadele ve Eğitim Vakfı (BEMEV) 1997 yılında kurulmuştur. BEMEV’in amaçları; her türlü madde bağımlılığının oluşmasını önlemeye çalışmak, bağımlıların bağımlılıktan kurtulmaları içim yol gösterici ve yardımcı olmak şeklinde özetlenebilir. BEMEV, bağımlılık sürecinin başlamasından önce önleme, engelleme, bağımlı hale gelmiş hastalarda bağımlılıkla mücadele etmek, madde kullanımını önlemek bakımından eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulunmaktadır.

BEMEV in faaliyet alanları; epedemiyolojik araştırmalar yapmak, kamuoyunu bilgilendirmek, bilgi bankası oluşturmak, internet, kitap, film, görsel ve yazılı basın araçlarını kullanarak seminer, panel ve caydırıcı kampanyalar düzenleyerek uyarıcı faaliyetlerde bulunmaktır. Ayrıca dünyada ve ülkemizde, konu ile yapılan araştırma ve mücadele yöntemlerinden yararlanarak, aynı konuda faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerle koordinasyon imkanı sağlayarak, çağdaş değişimlere ve ihtiyaçlara paralel olarak hukuki düzenlemelere gidilmesi için girişimlerde bulunmak ve kamuoyu oluşturmaktır.

Temenni etmemekle beraber, bir gün hepimizin bir yakını, kardeşi, akrabası ve arkadaşı bu karanlık yola girebilir. Ülkemiz insanlarının, gençlerinin hatta çocuklarının bu karanlığa girmemesi için hepimize görev düşüyor. Bunun çözümü zor değil. Ancak toplum olarak bilgilenmek, bilinçlenmek zorundayız.

Bemev’in Amaçları:
• Her türlü madde bağımlılığının oluşmasını önlemeye çalışmak
• Bağımlıların, bağımlılıktan kurtulmaları için yol gösterici ve yardımcı olmak
• Bu konuda her türlü mücadeleyi amaç edinmek.
• Tüm madde bağımlılarına dışlayıcı değil, onları topluma kazandırıcı, kişilik duygularını geliştirici çalışmalar yapmak
• Bilinen ve ileride çıkacak her türlü zararlı bağımlılığı önleme, engelleme, mücadele, eğitim ve öğretim.

Vakfın Görevleri:
• Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için kamuoyu oluşturmak ve bilgilendirmek
• Hedef kitleleri görsel ve yazılı basın araçları kullanarak, seminer, paneller düzenleyerek, caydırıcı kampanyalarla bilinçlendirmek
• Yurt içi ve yurt dışında madde bağımlılığını önlemek için yapılan mücadele yöntemlerini araştırarak sonuçlarından yararlanmak
• Bağımlılığı engelleme konusunda çalışan ulusal ve uluslar arası gerçek ve tüzel kişiler arasında işbirliği oluşturmak
• Bağımlılık konusundaki araştırmaları ve eğitim faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla burs ve ödüller vererek maddi katkı sağlamak, madde bağımlılarının tedavilerini ve yeniden topluma kazandırılmasını sağlamak amacı ile sağlık merkezleri oluşturmak ve oluşmasına destek vermektir.

Görev hepimizin! Bemev’e katılın. Madde bağımlılığı ile mücadelede bizimle elele verin!

İletişim: Darülaceze Cad. İETT Sitesi Küçük Blok A-Kapısı K:2 D:6 Okmeydanı- İstanbul, Tel: (0212) 222 23 59, Fax: (0212) 222 23 05

Daha fazla bilgi için www.bemev.org.tr