Çevre

Çevre

  • Atık toplama ve geri dönüşüm projeleri
  • Çevre temizlik kampanyaları
  • Ağaçlandırma projeleri
  • Eğitim ve bilinçlendirme projeleri
  • Uluslararası Çevre Fotoğrafları Yarışması