GENEL KURULA ÇAĞRI

GENEL KURULA ÇAĞRI

ULUSLARARASI LIONS DERNEKLERİ 118-Y İSTANBUL ANADOLU YAKASI YÖNETİM ÇEVRESİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN,

Uluslararası Lions Dernekleri İstanbul Anadolu Yakası 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı 14/04/2024 Pazar günü saat 09:00 da, Alara Sok. No: 8A Fenerbahçe Burnu 34726 Kadıköy İstanbul adresindekiİstanbul Yelken Kulübü salonlarında aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. 
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 21/04/2024 Pazar günü saat 09:00 da Feneryolu Mahallesi, Yazıcıbaşı Sokak, Kilercibaşı Köşkü No.1/A Kadıköy/İstanbul adresinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Sayın üyelerimize duyurulur.
Uluslararası Lions Dernekleri
İstanbul Anadolu Yakası 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu
Yönetim Kurulu

Not:

 1. Oy kullanacak delegelerin yanında kimlik bulundurması gerekmektedir. 

Kimlik bulundurmayan delegeler kesinlikle oy kullanamazlar.

 1. Yönetim Çevresi Federasyon Tüzüğünün Madde 10.-(1 –a) bendine göre, Yönetim Kurulu, 9. madde gereğince Genel Kurula katılma hakkına sahip üye Lions Derneklerinin delegelerini saptar ve bağlı Lions Derneklerinin tüm ödenti borçlarının en geç genel kurulun toplantı gününde, toplantının açılışına kadar ödenmesi için uyarıda bulunur. Ödenti borcu bulunan Lions Dernekleri genel kurulda temsil edilemezler, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar,

09.00–10.00         Asıl Delege Kayıt
10.00–10.30          Yedek Delege Kayıt
11.00                    Açılış

GÜNDEM

 1. Açılış,
 2. Türk Bayrağına Saygı, Lions ve LeoGenel Kuralının tekrarı,
 3. Federasyon Başkanı Sn. Ln. Yaşar Onur ARAT’ın konuşması,
 4. Toplantıyı yönetmek üzere DivanBaşkanı, Başkan Yardımcısı ve Sekreterin seçilmesi, Divan’a Toplantı Tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
 5. Divan Başkanının Genel Kurulu açması ve Gündemin okunması
 6. Gündeme ilave madde olup olmadığının sorularak gündemin bağlanması,
 7. KVKK gereğince, Federasyonumuza bağlı dernek üyelerinin gerekli iletişim bilgilerinin, derneklere ait gerekli bilgilerinin federasyonumuz bünyesinde ve bağlı bulunduğumuz kurum ve kuruluşlarla (118 Çoğul Yönetim Çevresi Konfederasyonu ve Uluslararası Lions Kulüpleri LCI) paylaşılması hususunda Federasyon Yönetim Kurulu üyelerine ve görevlilerine onay verilmesinin görüşülmesi ve onay verilmesinin oylanması
 8. 1 Temmuz 2022– 30 Haziran 2023 Çalışma Dönemi faaliyet raporu,  bilanço ve gelir – gider çizelgesinin okunması ve müzakeresi,
 9. 1 Temmuz 2022– 30 Haziran 2023 Çalışma Dönemine  ait denetçiler raporunun okunması,
 10. 1 Temmuz 2022– 30 Haziran 2023 Çalışma Dönemi Yönetim Kurulunun aklanması,
 11. 1 Temmuz 2024- 30 Haziran 2025  Dönemi Çalışma Programının okunması,
 12. 1 Temmuz 2024- 30 Haziran 2025  Çalışma Dönemi tahmini bütçesi  ve bütçe yönetmeliğinin okunması,
 13. Program ve bütçe hakkında görüş ve öneriler,
 14. Programın oylanması,
 15. Bütçenin oylanması,
 16. Federasyon Başkan 1. Yardımcısı adayı Sn. Ln. Gülsüm Gür’ün konuşması,
 17. Federasyon Başkan 2. Yardımcısı Adayları Sn. Ln. Çetin Öner, Sn. Ln. Sema Doğan’ın konuşmaları,
 18. Oylama hakkında bilgi verilmesi,
 19. 01.07.2024 tarihinde göreve başlayacak Federasyon Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin seçimi ve belirlenmesi için kapalı oylamaya geçilmesi,
 20. 2024-2025 Çalışma Dönemi Federasyon Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin seçimi,
 21. OyIama sonuçlarının Divan Başkanı tarafından ilan edilmesi, 
 22. Adayların ve seçilmiş Federasyon Başkan 2. Yardımcısı, seçilmiş Federasyon Başkan 1. Yardımcısının teşekkür konuşmaları,
 23. Seçilmiş Federasyon Başkanı’nın teşekkür konuşması
 24. Federasyon Başkanı Sn. Ln. Yaşar Onur Arat’ın kapanış konuşması,
 25. Dilek ve öneriler,
 26. Kapanış