Küresel Hizmet Hedeflerimiz

Küresel Hizmet Hedeflerimiz

2019 -2020 Küresel Hizmet Hedeflerimiz aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Çocuk Kanseri

Dünyamızda her iki dakikada bir, bir çocuğa kanser teşhisi konulmakta ve günümüz tıp ilminin gelişmesi ve erken teşhis ile kanser hastalığına yakalanan çocuklardan %90’ı kurtarılabilmektedir.   Yurdumuzda büyük başarı kazanmış olan KAÇUV VAKFI (Kanserli Çocuklar Umut Vakfı) ile ortak konu... »

Çevre Bilinci

Küresel Isınma tehlikesi karşısında kaynakların etkin kullanımı ile verimliliği arttırmanın önemini toplumumuzun benimsemesi, günümüz için acil bir eylem planı gerektirmektedir. Ülkemizde iklim farklılıklarının ciddi boyutlara dönüşebileceği konusunda bilim adamlarının uyarıları neticesinde Lions ol... »

Açlık

İnsanlığın ilk çağlarından itibaren en temel sorunu olan açlık ne yazık ki insanlığı tehdit etmekte, hızla artan dünya nüfusu doğal kaynakların tükenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle, Yönetim Çevremizdeki mahalle muhtarları ile merkez binamızda ortak toplantılar yapılacak, kendilerine Lions’... »

Diyabet Bilinci

Avrupa’da diyabetin hızla arttığı tek ülke “TÜRKİYE”dir. Bugün Türkiye’de tedavi altındaki diyabetli sayısı 7.8 milyon iken toplam diyatbetli sayısı 11 milyonu aşıyor. Türkiye Diyabet Vakfı’nın projesi olan Maviköy Uluslararası Diyabet Eğitim Köyünde diyabetli çocuklar ... »

Göz Sağlığı

Dünyada 285 Milyon görme engelli mevcuttur. Kulüplerimiz, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Gününden, başlamak üzere Beyaz Baston Körler haftasında ve dönem boyunca Altı Nokta Körler Vakfı ile gerçekleştireceğimiz ortak organizasyonlarla farkındalık oluşturacaklardır. Görme engelli vatandaşlarımız için; &#... »