lions-118-y-turkiye-calisma-donemi-gorevliler-kitabi

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 19 Aralık 2011 tarihli toplantısında, kız çocuklarının haklarına ve dünya çapında karşılaştıkları farklı sorunlarına dikkat çekmek için 11 Ekim tarihini “DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ “olarak ilan etmiştir.

BM.ler her yıl 11 Ekim tarihinde, Tüm dünya ülkelerine, kız çocuklarının eğitim,sağlık,güvenlik,beslenme,gelişim gibi haklarını eşit olarak kullanması, ayrımcılık ve şiddete uğramaması yönünde farkındalık çalışmaları yapmaları için çağrıda bulunmaktadır. Bilindiği üzere; 7 Milyarlık dünya nüfusunun 3.5 milyarını çocuklar ve bu nüfusun da yarısını kız çocuklar oluşturmaktadır. Dünyada buğün hala kız çocuklarının eğitim,beslenme,yasal haklar,ayrımcılık ve şiddete uğramama gibi temel hakları red edilmekte vede yok sayılmaktadır.Küresel ölçekte yapılan araştırmaya göre ,20-24 yaş grubundaki kadınların yaklaşık üçte biri (70 milyon) 18 yaş altında evlendirildiği, mevcut durumun devam etmesi halinde ise gelecek 10 yıl içinde bu rakkamın 150 milyonu bulacağı ve gene UNİCEF’in yaptığı bir araştırma ile de ilkokul çağındaki yaklaşık 31 milyon kız çocuğunun okula gidemediği tesbit edilmiştir.Oysa toplumlarda sosyal değişimin olabilmesi,yoksulluğun azaltılması ve daha adil bir dünyada barış içinde yaşanabilmesi, Kız çocuklarının (kadınların)insan hakları temelindeki haklarının görünür kılınmasıyla mümkündür. Bu durum sadece onlara değil,ailesine,yakın çevresine ve giderek topluma da büyük katkı sağlayacaktır. Bu gerekçelerle ,Birleşmiş Milletler, her yıl belirlenen tema ile kurum ve STK.ları farkındalık çalışması yapmaya çağırmaktadır. Bu temalar 2012 yılı için “ÇOCUK GELİNLER”,2013 yılı “KIZ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN YENİLİKLER” olmuştur. 2014 yılının teması ise “ŞİDDET DÖNGÜSÜNÜ KIRMAK İÇİN KIZ ÇOCUKLARINI GÜÇLENDİRELİM “ olarak belirlenmiştir.

Şiddet döngüsünü kırmak , kız çocuklarının fırsat eşitliğine dayalı bir eğitim almaları, sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmeleri ve güçlendirilmeleri kararlı devlet politikaları ile mümkün olduğu kadar ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının bu yönde inanarak yapacakları farkındalık çalışmalarıyla da mümkün olacağına inanıyorum.Çünkü her 11 Ekim ; Bir kutlama günü değil, sorunları bir kez daha gündeme taşıma günüdür.

Sevgi ve Saygılarımla,

Av.M.Nalan AŞKINK
Bilinçlendirme Proje Koordinatörü

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>