lions-118-y-turkiye-calisma-donemi-gorevliler-kitabi

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası

Ülkemizde ormanların korunması, ağaçlandırma işleri Cumhuriyet yönetiminin ilanından sonra ele alındı.Tarım ve Orman Bakanlığı kuruldu.Her ilde valiler başkanlığında orman yetiştirilmesi için bir kurul vardır.Bu kurul yörede ormanların korunması ve yeni ormanlar yetiştirilmesi için kararlar alır ve uygular..Her yıl Mart ayı içinde bir haftayı ORMAN HAFTASI olarak duyurur.Haftanın bir günü AĞAÇ BAYRAMI olarak kutlanır.Uygun alanlar ağaçlandırılır.Yeni ormanların yetiştirilmesi için çalışmalar yapılır. Ormanların korunması,çevremizin ağaçlandırılması için çalışmalar yapılır.

Ormanların korunması,çevremizin ağaçlandırılması hem yurdumuzun hem de dünyamızın önemli bir sorunudur.Bu nedenle 27 Mart Dünya Orman Günü olarak her yıl kutlanmaktadır. Ormanlar,ağaçlar, toprağın nemli kalmasını sağlar.Toprak kaymasını(erozyonu) önler,selleri durdurur.Ormanlar aynı zamanda av hayvanlarının barınağıdır.Ormanlar bir ülkenin doğal güzellik ve zenginlik kaynağıdır.Ayrıca ağaçlar endüstrinin birçok kollarında,boya sanayinde,ilaç yapımında kullanılır. Bize bu kadar yarar sağlayan,ülke ekonomisinde önemli yeri olan ormanları korumalıyız. Ağaç dikip,yeni ormanlar yetiştirilmesine yardımcı olmalıyız.

Hakan Kalelioğlu
Çevre Bilinci ve 2 Fidan Proje Koord.

Hamra İçli
2 Fidan ve Çevre Bilinci Komite Başkanı

Afşin İlhan
2 Fidan ve Çevre Bilinci Komite Başkan Yard.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>