lions-118-y-turkiye-calisma-donemi-gorevliler-kitabi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Sevgili Lions Ailem ;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetin kuruluş yıllarında dile getirdiği “Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır, samimi ve meşru olma şartıyla her fikre hürmet ederiz, her kanaat bizce muhteremdir.” sözünde de göreceğimiz gibi ;

Cumhuriyet akıl, bilim, aydınlanma; geri kalmışlıktan ve sömürgecilikten kurtularak ufku açık dünya görüşünü benimsemektir.

Bizlere akıl, bilim ve aydınlanmanın yolunu açan Cumhuriyetimizin 91 yılı hepimize kutlu olsun.
VDG İsmet Özer BALTA

Genel Yönetmen 1.Yardımcısı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>