2016-2017 Dönemi Gad Başvuruları

2016-2017 Dönemi Gad Başvuruları

Değerli GAD Adayları,

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin en önemli programlarından biri olan “GENÇLİK KAMPI VE DEĞİŞİMİ”, farklı kültürdeki gençlerin dostluk amacıyla biraraya gelmesine yardımcı olurken, gençlerin farklı kültürlerle uyum sağlama ve toplumda kendini gerçekleştirme yetkinliklerini geliştirmektedir. Bu programa katılan gençler aynı zamanda ülkemizin aydınlık ve çağdaş yüzü olarak Türkiye’yi ve Türk Lionsu’nu tanıtmaktadır.

2016-2017 dönemi Gençlerarası Değişim (GAD) Programı İngilizce, Almanca ve Fransızca Seçme Sınavı 26 Kasım 2016 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında Uluslararası Lions 118-Y Yönetim Çevresi Merkezi’nde yapılacaktır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Sınavın yapılacağı YÇ Merkezi adresine ve 118-Y Yönetim Çevresi hizmetlerine, federasyonun websitesinden ve Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz.

www.118y.org
https://www.facebook.com/118YLions

Seçme sınavı ile ilgili olarak, aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

Ekli şartname dikkatlice okunmalı ve adayın sınava katılma koşulları sağladığı kontrol edilmelidir.
Ekli başvuru formu okunaklı el yazısı ile veya Acrobat Reader programında “doldur ve imzala” kısımları kullanılarak doldurulmalı ve bir örneği GAD Komitesi’ne gönderilmelidir. (e-mail:gad118y@gmail.com)

 

GAD Sınav Şartnamesi için tıkla!

 

GAD Sınav Başvuru Formu için tıkla!

 

GAD Programına göstereceğiniz ilgi için şimdiden teşekkür eder, Lions ve Leo sevgi ve saygılarımızı sunarız.
Gençler Arası Değişim Komitesi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>