lions-118-y-gelecegimiz-leo-calisma-donemi-kitabi

Beykoz Leo Kulübü – Çocuk Gelin Demeyin!

Türkiyenin kanayan yarası küçük yaşta evlendirilen ve anne olan kızlarımız…

Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmelerinin başlıca sebepleri; geçim sıkıntısı, aile içi cinsel saldırı, evlilik dışı gebelik ve geleneksel yaşayışta hakim olan “kocaya itaatin erken yaşta tesis edilmesi gerektiği inancı” şeklinde sıralanabilir.

Kız çocuklarının kendilerini koruyamayacak yaşta evlendirilmeleri, temel bir insan hakkı olan eğitim haklarının önündeki en büyük engeldir.

Fiziksel ve ruhsal anlamda gelişimlerini tamamlamadan evlendirilen kız çocukları, erken yaşta anne olmaları sebebiyle çocuk yetiştirmekte de büyük hatalar yapmaya müsaittirler.

“Gelin toplum tarafından sevilen bir unsurdur. Gelin, gelinlik, düğün gibi şeyler bir heveslendirme, bir özendirme içerir. Dolayısıyla gelin lafını hiç kullanmamamız lazım. Biz reşit olmayan küçük kızımızı eğer dini yolla beraberliğe zorluyorsak, burada evlilikten bahsedemeyiz. Bu resmen tecavüzdür. Dolayısıyla çocuk gelin lafını toplum da, medya da unutsun.” Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu Hukuk Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Bahadır Erdem, her birimizin diline yerleşen “çocuk gelin” lafına bu çok çarpıcı ama bir o kadar da düşündürücü sözleriyle karşı çıkmaktadır.

Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmelerinin önüne geçmek için ailelerin algısını değiştirmeye yönelik çalışmaların yanı sıra, hukukî yaptırımları sertleştirmek gibi fikirlerin üzerinde de durulmaktadır. İhbar halinde cumhuriyet savcıları kız çocuklarının ailelerinden alınması yönünde karar verebilmektedir.

Toplumu bu konuda bilinçlendirmek, kız çocuklarımızı korumak her vicdan sahibinin görevidir. Siz de algıları yıkmak için bir adım atın ve “Çocuk Gelin” demeyin!

beykoz-leo-kulubu-cocuk-gelin-demeyin

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>