lions-118-y-gelecegimiz-leo-calisma-donemi-kitabi

Beykoz Leo Kulübü Günebakan Projesi

Adli sicil verilerine göre her yıl ortalama 150 bin çocuk suç işlemekte ve bunlardan yaklaşık 28 bini çeşitli cezalara mahkum edilmektedir. Bu cezalardan büyük çoğunluğu para cezası olmakla birlikte 6 bin üzerinde çocuğun hapis cezası aldığı bilinmektedir.

Suça itilmiş çocukların genel profiline baktığımızda sebeplerin eğitimsizlik, parçalanmış aile, anne babanın denetim eksikliği, aile içi şiddet ve yoksulluk, sevgisizlik olduğunu görmekteyiz.

Cezaevlerinin çocuklar için ıslah mekanı olmaktan çok işkence mekanları olması çocukların yaşamlarında ve toplumda kalıcı izler bırakmaktadır. Cezaevleri, çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçemediği gibi çocukları ağır koşullarda yaşamak zorunda bırakmaktadır. Aileleri ile sınırlı görüşme imkanlarına sahip olan çocuklar, örgün eğitimden uzaklaşmakta, yedikleri yemeklerin nitelik ve niceliğinden doktor erişimlerine kadar her alanda kısıtlanmaktadırlar.

Ülkemiz gelecekte çocuk suçluluğunu azaltma için gereken çalışmaları yapmasının yanında suçlu olan çocukları tekrar topluma kazandırmak ve yeniden suç işlemesini önlemek için gerekli ve yeterli olanakları sağlayan ıslahevi sayısını arttırmalıdır.
COCUK_CEZAEVİ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>