Dönemimiz Başkanlar ve Kabine 1. Toplantısı

Dönemimiz Başkanlar ve Kabine 1. Toplantısı

Değerli Lionlar ve Leolar,

Dönemimiz Başkanlar ve Kabine 1. Toplantısı 23 Temmuz 2017 Pazar günü 09.00 kayıt ve 10.00 toplantı olmak üzere gerçekleştirilecektir. Genel Yönetmen Görev Devri seremonimiz de aynı günün gecesi saat 20:00’den itibaren yapılacaktır. (*)

 

Lions Sevgi ve Saygılarımla

Mahmut TANYOL

118 Y Genel Yönetmeni

 

(*)Detaylarla ilgili üyelerimize e-posta ile bilgilendirme yapılmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>