GAD Başvuruları Başladı!

GAD Başvuruları Başladı!

GAD Adayları Merhaba,

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin en önemli programlarından biri olan “GENÇLİK KAMPI VE DEĞİŞİMİ”, farklı kültürdeki gençlerin dostluk amacıyla biraraya gelmesine yardımcı olurken, gençlerin farklı kültürlerle uyum sağlama ve toplumda kendini gerçekleştirme yetkinliklerini geliştirmektedir. Bu programa katılan gençler aynı zamanda ülkemizin aydınlık ve çağdaş yüzü olarak Türkiye’yi ve Türk Lionsu’nu tanıtmaktadır.

2015-2016 dönemi Gençlerarası Değişim (GAD) Programı İngilizce, Almanca ve Fransızca Seçme Sınavı 28 Kasım 2015 Cumartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında Uluslararası Lions 118-Y Yönetim Çevresi Merkezi’nde yapılacaktır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Sınav Şartnamesi ve Başvuru Formu ektedir. Sınavın yapılacağı YÇ Merkezinin iletişim bilgileri ve formun gönderileceği mail adresi Sınav Şartnamesi’nde yer almaktadır.

GAD Sınav Şartnamesi

GAD Sınav Başvuru Formu

Uluslararası Lions 118-Y Yönetim Çevresi Federasyonu Gençler Arası Değişim Komitesi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>