GAD 2018 – Gençler Arası Değişim Programı Başvuruları Başladı!

GAD 2018 – Gençler Arası Değişim Programı Başvuruları Başladı!

GAD Adayları Merhaba,

Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği’nin en önemli programlarından biri olan “GENÇLİK KAMPI VE DEĞİŞİMİ”, farklı kültürdeki gençlerin dostluk amacıyla biraraya gelmesine yardımcı olurken, gençlerin farklı kültürlerle uyum sağlama ve toplumda kendini gerçekleştirme yetkinliklerini geliştirmektedir. Bu programa katılan gençler aynı zamanda ülkemizin aydınlık ve çağdaş yüzü olarak Türkiye’yi ve Türk Lionsu’nu tanıtmaktadır.

2017-2018 dönemi Gençlerarası Değişim (GAD) Programı Seçme Sınavı 18 Kasım 2017 Cumartesi günü 10:00-17:00 saatleri arasında Uluslararası Lions 118-Y Yönetim Çevresi Merkezi’nde yapılacaktır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Sınav Şartnamesi ve Başvuru Formu ektedir. Sınavın yapılacağı YÇ Merkezinin iletişim bilgileri ve formun gönderileceği mail adresi Sınav Şartnamesi’nde yer almaktadır.

Seçme sınavı ile ilgili olarak, aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

Ekli şartname dikkatlice okunmalı ve adayın sınava katılma koşulları sağladığı kontrol edilmelidir.
Ekli başvuru formu okunaklı el yazısı ile veya Acrobat Reader programında “doldur ve imzala” kısımları kullanılarak doldurulmalı ve bir örneği GAD Komitesi’ne gönderilmelidir. (e-mail adresi : gad118y@gmail.com)

 

GAD Sınav Başvuru Formu 2017:18

GAD_SINAV_SARTNAMESI_2017-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>