Genel Yönetmenimizin Mesajı

Genel Yönetmenimizin Mesajı

Sevgili Lions Ailem;

Uluslararası Başkanımız Sn.Dr.Jitsuhiro Yamada’nın “Dignity, Harmony, Humanity”

“Saygınlık, Uyum, İnsanlık” sloganı bu dönemdeki karşılıksız hizmetlerimizde bizlere yol

gösteren en önemli kılavuzumuz olacaktır.

Biz Lionlar ; yaşadığımız ülke ve dünyamızın sorunlarına duyarlılık göstererek saygınlığımızı

ve hizmet ettiğimiz kişilerin de saygınlığını koruyarak, uyum içinde insanlığa coşku ile hizmet

götürmeliyiz.

Hizmetimizi götürürken hiç kimseyi ötekileştirmeden, din, dil, ırk ayrımı yapmadan aydınlık

yarınlar için doğru stratejilerle takım ruhunu pekiştirerek toplumumuzu bilinçlendirme

görevimizi de gerçekleştirmeliyiz. Bu bağlamda sosyal sorumluluk anlayışımızı, görevlerimiz

ve sürelerinden uzak tutarak yaşam biçimimizin bir bütünü olarak görmemiz gerektiğini

özellikle ifade etmek isterim.

Her bir üyemizin beklenti ve fikirleri önemsenmeli, Lions’un hiyerarşi ve ritüelleri ile

yaşamdaki eşitlik ilkesi korunmalı, insan ilişkilerinde ilkeli, samimi ve duyarlı olmayı seçmeli,

mutluluğumuzu tek bir insanın bile “iyi ki varsınız” sözü ile büyütmeyi hedeflemeli ve bu

hedef için daha çok çalışmalıyız.

Lions’un genel kuralının ilk kelimesi olan “Liberty” nin anlamı “özgürlük” içselleştirmeli, kişi

ve kurumlar özgür olmalı anlayışı ile, özgürlüğü her platformda en iyi şekilde

savunabilmeliyiz. Lions’un hoşgörüsü çerçevesinde eleştiri ve özeleştiri yapabilme

kabiliyetimizi de geliştirmeliyiz.

Gençlerimizin hak ettikleri yer ve konumlarda görev almasını önemsemekteyiz. İyi bir liderin,

yeni liderlerin yetişmesine öncülük edip onların yolunu açan lider olduğunu bilmeli ve ona göre

davranmalıyız.

Lions’un cazibe merkezi olması için gücünü ve birlikteliğini daima ön planda tutarak

çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştirmeliyiz. Gücümüzün farkında olarak, özgürce

yapacağımız çalışmalar bizleri başarılı ve aydınlık yarınlara taşıyacaktır.

“Kalbimiz hizmet coşkusuyla atsın” sloganımız ile sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Ln.İsmet Özer BALTA

Genel Yönetmen

118 – Y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>