lions-118-y-renk-kat

Renk Kat

Lions içinde yapılan çalışmalarda edindiğim deneyimle Lions’u, Lions dışındakilere anlatmak için her birimizin kullandığı farklı üslup, farklı söylem ve farklı bakış açısı yerine tek bir çerçeve çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Beklenti ve düşünceyi karşılayabilme açısından tek tip yapılacak olan tanışma kiti, tüm Lions algısı için etkili olacaktır.

Tanışma kitinin temel anlatım dili profesyonel bir bakış açısı ile hazırlanmakta olup teması ve başlığı “RENK KAT Hayata, Kendine, Dünyaya” olarak düşünülmektedir. Lions’a ve kendilerine renk katacak yeni değerlerin, Lions’un büyümesinde oldukça büyük etkisi olmakla birlikte, Lions felsefesinin iç yapımızda da sağlıklı bir şekilde tanımlanmasına büyük katkı sağlayacaktır.

Bununla birlikte haftanın belirli günlerinde kulüplerimiz merkez binamızda ağırlanacak ve Lions algısının gelişmesi için ortak akıl toplantıları düzenli olarak gerçekleştirilecektir.