Sahne-senin

Sahne Senin

İçinde bulunduğumuz yüzyılın hızla gelişenve büyüyen tüm dinamiklerine ayak uydurmak gerekliliğinin sanırım hepimiz farkındayız. Yeni üye girişinin her geçen yıl azaldığı ve 1-4 yıl arasında kaybedilen üye sayısı dikkate alındığında Lions içerisinde aidiyeti ve farkındalığı arttıracak yeni projeleri hayata geçirmemiz gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir.

Bu nedenle hem mevcut kulüplerin birbiri ile ilişkilerinde hem de münferit üyelerin birbiri ile ilişkilerinde bir bağ kurmak dönemimizin en önemli hedefleri arasındadır. Her bir üyenin Dev Lions vücudunun bir parçası olabilmesi için yapmayı planladığımız projelerin başında “Sahne Senin” gelmektedir. Lions bireysel olarak çok farklı sosyal ekonomik ve etnik kökenden gelen üyelerden oluşmaktadır. Ancak kendilerine dair, hayatlarına dair ve Lions’a katabilecekleri hatta Türkiye’ye katabilecekleri projeler maalesef toplantı aralarında fırsat bulunan zamanlarda paylaşılabilmektedir. Bu nedenle tüm Lions ve Leo’lara açık olacak olan “Sahne Senin” her ay belirlenen günde gerçekleşecek ve sunum yapmak isteyen, hayata dair bir paylaşımda bulunmak isteyen tüm üyeler burada kendilerine ait olan sürede sunumlarını gerçekleştirecektir.

Sahne Senin Projesi Duyuruları

No items found.