Kelebek Kadın

Kelebek Kadın

Dünyada birçok şey hızlı bir biçimde değişiyor. Ancak; Yaşamımızın her alanına yansıyan   bu değişim, ne yazık ki, Kadınlarımızın sosyal yaşam hakları ve topluma  katılımları konusunda gerçekleşmiyor.

Bugün hala  toplumun değer yargılarıyla kadınlarımız  ve genç kızlarımız eğitimden yoksun bırakılmakta, erken yaşta evlendirilmekte,iş hayatına katılımları engellenmekte şiddete uğramakta,namus kavramı  kadın bedeniyle ilişkilendirilerek töre ve namus uğruna cinayete kurban gitmektedir.

Toplumsal cinsiyet farkı, şiddetin önlenememesi,eğitim ve ekonomik fırsatlara  erişimdeki  eşitsizlik ve toplumda söz sahibi olamama  Kadınları güçsüz  kılmakta  dolayısıyla  toplum sağlığını ve güvenliğini  de  etkilemektedir.

Oysa, Geleceği yetiştiren Kadınlarımıza,  cinsiyet farkı gözetilmeden sosyal ve ekonomik alanda  hak ve fırsat eşitliği sağlandığında, toplumun her kademesinde, karar alma mekanizmalarında  temsil yetkisi  verildiğinde; Kadınlarımızın;  geleceği şekillendirmede ve ülkenin  kalkınmasında  çok önemli bir rolünün olacağı açıktır.

Dünyada olduğu  gibi ülkemizde de “Kadının Bilinçlendirilmesi ve Güçlendirilmesi “  toplumsal ihtiyaç olup,Sürdürülebilir Kalkınmanın da temelini oluşturur.

BİZ LİONLAR TOPLUMSAL İHTİYAÇLARA  GÖRE «İNSANA HİZMET»EDER VE  FARK YARATIRIZ.. TOPLUMUN SAĞLIĞI VE  MUTLULUĞU  İSE  BİZ LİONLAR  İÇİN  ÇOK ÖNEMLİDİR.

Lions-118-Y-Kelebek-Kadin-Projesi-2014-2015Bu nedenle; İnsana Hizmet misyonumuzla  Lionlar  bu  Altın Hizmet yılımızda ,yapılacak alan çalışmalarıyla Toplumun temelini teşkil eden Kadınlarımızın, Genç Kızlarımızın birey olarak güçlenerek topluma katılımlarını  sağlamayı  amaçladığımız,  uzman bilgilendirmelerinin dramalı anlatımlarla sunulduğu  “ LİONS KELEBEK KADIN  “Projemizi   hayata geçirdik.

Projemizin temel amacı, nüfusunun yarısını oluşturan ve geleceğe yön veren kadınlarımıza, insan hakları temelinde  hak ve fırsat  eşitliği bilincini yerleştirerek farkındalık sağlamak, algılarını arttırmak  ve onları topluma kazandırarak  güçlendirmektir. Projemizin bir diğer amacı da  kamu kurum ve kuruluşları,yerel idareler,mahalleler bazında halkla bire bir ilişkide bulunan muhtarlar,ilgili STK .larla işbirliği yaparak güçlerimizi  birleştirmek ,kurumsal kardeşliği sağlayarak ve  tanınırlığımızı arttırmaktır.

Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisinin destek ve  katkılarıyla Çekmeköy-Sancaktepe/Maltepe/ Üsküdar/ Kadıköy /Kartal  /Ataşehir / bölgelerinde uygulayacağımız “LİONS KELEBEK KADIN” Projemiz İle hedefimiz  KASIM 2014-  MART 2015 tarihleri arasında  1000  KADINA ulaşmaktır..

Kelebek Kadın Projesi Duyuruları

No items found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>